Rok 2016 - Medale Dei Regno Servire

Medale "Dei Regno servire" (Służyć Królestwu Bożemu) za zasługi dla diecezji tarnowskiej, odebrało w tarnowskiej katedrze z rąk bp. Andrzeja Jeża 40 osób z całej diecezji. Z naszej parafii na wniosek ks.Proboszcza medale otrzymali: Maria Górka, Stanisław Kobyłecki i Barbara Serwin

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin

Źródła fotografii: