Przywitanie księdza proboszcza Piotra 14.08.2022r.

W życiu każdej wspólnoty parafialnej są wydarzenia szczególne i ważne. Takim wydarzeniem niewątpliwie jest przybycie do Parafii nowego księdza Proboszcza.

W niedzielę 14 sierpnia 2022 roku na Mszy świętej o godz. 11-tej. obowiązki proboszcza naszej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie, objął ks. mgr Piotr Franczak. Liturgicznego wprowadzenia dokonał, dziekan Dekanatu Brzesko, ks. prałat Józef Drabik. Z upoważnienia biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża, ksiądz dziekan odebrał od nowego proboszcza wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności Kościołowi.

Nowy ksiądz proboszcz podziękował za miłe i ciepłe przyjęcie oraz prosił o modlitwę i pomoc w budowaniu wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym.

Słowa powitania skierowali do nowego księdza proboszcza dzieci, młodzież oraz przedstawiciele parafii.

Oto treść powitania skierowana do nowego Proboszcza przez przedstawicieli Parafii:

Wielebny Księże – nasz nowy Proboszczu!

Witamy Cię serdecznie w parafii p.w Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie.

Jest to pierwsze Twoje probostwo, tym bardziej serdeczniejsze są nasze życzenia. Życzymy Ci Księże błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Św. oraz opieki Matki Bożej Częstochowskiej w wizerunku "Słotwińskiej Pani"- na każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej. Nowa parafia, nowi ludzie, nowe wyzwania i zadania - to wszystko przed księdzem Proboszczem. Pracy zarówno tej duszpasterskiej jak i typowo administracyjnej będzie wiele. Przyjście nowego duszpasterza to rozbudzenie świadomości parafian, nowych oczekiwań, pragnień i nadziei. Ufamy, że ster który przyjąłeś jest w mocnych ojcowskich dłoniach, że bezpiecznie będziesz nas wiódł ku zbawieniu pomimo naszych problemów i trosk. Życzymy z całego serca abyś w naszej wspólnocie odnalazł ciepło rodzinnego domu.

Życzymy również wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech Ci nie zabraknie ludzkiej życzliwości i wsparcia we wszystkich sprawach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Powierzamy Ci naszą parafię. Czuj się w niej gospodarzem mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest "Winnica Życia", w której możemy się modlić i pracować służąc Bogu i ludziom.

Z zapewnieniem o miłości i modlitwie – Parafianie.

Zdjęcia z uroczystości zamieszczono poniżej.

Tekst. Maria Górka

Zdjęcia: Artur Palej