Pożegnanie księdza proboszcza Kazimierza 31.07.2022r.

Niedziela 31 Lipca 2022r. stała się dla Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie, wielkim świętem, niestety smutnym.

Parafianie tłumnie przybyli do świątyni na uroczystą Mszę świętą o godz. 11-tej, aby swoją obecnością, podziękować odchodzącemu na zasłużony odpoczynek kapłański, Księdzu Proboszczowi, Kanonikowi- Kazimierzowi Grychowi, za 11 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za dar kapłaństwa księdza Kazimierza wśród nas. Dziękujemy mu za trud i pracę w naszej parafii, oraz ciepły uśmiech i serdeczność. Pragniemy podziękować również za świadectwo żywej wiary, za treściwe słowa kierowane do nas podczas homilii. Jesteśmy pełni podziwu, dla wspaniale wypełnianej przez księdza posługi, dla kształtu i rozwoju apostolskiego powołania. Życzymy również, aby dobry Bóg, nadal darzył księdza Kazimierza zdrowiem i mądrością, dodawał siły i błogosławił w dalszym życiu. My Parafianie ze Słotwiny zapewniamy o modlitewnej pamięci i nigdy nie przemijającej wdzięczności.

Po skończonej uroczystej Mszy świętej, odprawionej w intencji księdza Proboszcza, nadszedł czas pożegnania, podziękowania i życzenia, które złożyli: dzieci, młodzież oraz przedstawiciele Parafii.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pożegnania, Księdza Proboszcza, Kanonika Kazimierza Grycha, który rozpoczął nowy etap życia - emeryturę.

 

Czcigodny Księże Proboszczu!!

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, są to słowa ze Starego Testamentu, Księgi Koheleta, jakże dziś odpowiednie do sytuacji.

Jednak my Parafianie nie jesteśmy przekonani, że tak powinno być. Kiedy patrzymy wstecz na 11 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa "Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie". Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej pracy duszpasterskiej tkwią w naszych sercach. Jesteśmy dumni z Twojej posługi wśród nas. Skoro już nas opuszczasz, chcemy Ci dziś powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojej osoby, a Tobie za świadczenie słowem i czynem o swoim powołaniu kapłańskim.

Księże Proboszczu - 11 lat temu był czas witania, a dzisiaj mamy czas pożegnania. To niełatwy moment dla nas wszystkich. I chociaż smutek wkrada się do serc, to Św. Paweł radzi nam: "W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was". Pożegnania zawsze są smutne, zawsze żal tego wszystkiego, co chciano jeszcze zrobić, ale chwila rozstania, to równie najlepszy moment, na podsumowanie tego, co zrobić się udało. Jako Proboszcz troszczyłeś się także o sprawy materialne naszej parafii: rozliczenie budowy plebanii, odnowienie i umieszczenie w głównym Ołtarzu, obrazu Matki Bożej Częstochowskiej "Słotwińskiej Pani", oraz sfinalizowanie ustanowienia aktu własności działki, na której stoi Kościół. To tylko najważniejsze, ale pracochłonne sprawy. Trudno wskazać dziś wszystkie działania Twoich rąk, ale patrząc na owoce Twojej pracy, dostrzegamy miłość jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. "Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze, szlachetniejsza".

Czcigodny Księże, 11 lat Twojej posługi dowiodło, ze jesteś i dobrym kapłanem i dobrym człowiekiem. Z dniem dzisiejszym przechodzisz na zasłużoną emeryturę kapłańską, swoje obowiązki wykonywałeś z wielkim zaangażowaniem, zawsze dążyłeś, do osiągnięcia zaplanowanych celów, zrobiłeś bardzo dużo dla umocnienia życia religijnego. A swoją życzliwością, otwartością, serdecznością i uśmiechem, zjednałeś sobie wiernych.

W tym nowym etapie życia, cała wspólnota parafialna życzy księdzu Proboszczowi, Kanonikowi, zdrowia, wiele łask od Pana Jezusa, któremu służyłeś przez 44 lata kapłaństwa, błogosławieństwa od Matki Bożej Częstochowskiej "Słotwińskiej Pani". Duch Święty niech obdarza Cię pełnią swoich darów, przez długie lata zasłużonego odpoczynku.

Życzymy, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię".

Szczęść Boże na kolejne piękne i radosne lata życia. Zapewniając o modlitewnej pamięci – wdzięczni Parafianie.

Tekst: Maria Górka

Zdjęcia: Artur Palej