Przybywa Biskup. Wizytacja kanoniczna parafii Brzesko-Słotwina 30.05.2021r.

Biskup diecezjalny, zgodnie z przepisami, ma obowiązek, wizytować systematycznie parafie swojej diecezji. Wizytacja biskupa w parafii, jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, aby spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, aby słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Przybywa jako gospodarz diecezji, aby zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. To nie jest czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Podczas wizytacji ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, jej życie religijne, zapoznaje się z różnymi formami duszpasterstwa parafialnego.

Taką wizytację nasza parafia przeżywała 30 maja, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ostatnia wizytacja była 7 i 8 lutego 2010 roku, za proboszcza + Ks. Stanisława Marka. Wcześniej już odbyły się w parafii; wizytacje organowa, gospodarcza, katechetyczna, i kancelaryjna. Wypadły dobrze. Od dawna parafia modliła się w tej intencji. Jako przygotowanie najbliższe w naszej parafii było Triduum przed wizytacją szczególnie dla tych którzy przyjąć mieli Sakrament Bierzmowania w środę, czwartek i piątek. Prowadził je Ks. Konrad Kupiec, wikariusz parafialny. Można też było skorzystać ze spowiedzi świętej.

Wreszcie nadchodzi uroczysty dzień 30 maja. Ks. Biskup o 6.45 pojawia się przed drzwiami kościoła, gdzie zostaje powitany chlebem i solą. Ks. Proboszcz podaje mu kropidło i krzyż do ucałowania, a także przekazuje klucze od kościoła. Następuje procesja do kościoła. Chwila modlitwy, powitanie przez przedstawicieli parafii. W imieniu parafii wita Ks. Biskupa aktywistka parafialna Maria Gorka, wiceprzewodnicząca Rady Duszpasterskiej. Ks. Proboszcz zdaje sprawozdanie z życia parafialnego. Chór śpiewa pieśń na powitanie, jak również pieśń o patronie kościoła. Na powitanie Ks;. Biskupa przybyli proboszczowie sąsiednich parafii z Brzeska. Ks. Prałat, Dziekan, Józef Drabik i Ks. Prałat Wojciech Werner. Rozpoczyna się Msza święta. Odprawia ją Ks. Kazimierz Grych proboszcz. Ks. Biskup głosi kazanie. Pięknie mówi o rodzinie, o więziach rodzinnych, o jedności rodzin, którą tworzy wspólna modlitwa, a także wspólnota stołu. Po Mszy świętej spotyka się z Różami Różańcowymi. Zachęca ich do modlitwy różańcowej, która tak bardzo jest potrzebna w dzisiejszych czasach. Frekwencja jest liczna.

Mszę świętą o godz. 9.00, odprawia Ks. Konrad. Jest to Msza święta dla młodzieży. Ale na niej widać więcej dorosłych, a młodzieży jest mało. Gdzieś się pochowała. Kazanie Ks. Biskup. Zachęca ich do życia chrześcijańskiego, a także do zaangażowania. Po mszy świętej spotkanie z lektorami, Grupą apostolską młodzieży, a także z młodzieżą. Niestety frekwencja jest mała. Po prostu młodzież nie chodzi do kościoła.

Mszę święta o godz. 11.00, odprawia Ks. Marek Kądziołka, nasz rodak, proboszcz z Domosławic. Jest to Msza święta dla dzieci. I rzeczywiście widać te dzieci wraz z rodzicami. Oczywiście ksiądz biskup głosi kazanie. Po Mszy świętej spotkanie Ks. Biskupa w kościele, z dziećmi, ministrantami, DSM. Po Mszy świętej Ks. Biskup udaje się na plebanię na obiad, który spożywa razem z nadzwyczajnym Szafarzami Eucharystii, i pracownikami kościelnymi, oraz z Marią Górką jako wiceprzewodniczącą Rady Duszpasterskiej. Atmosfera jest bardzo radosna. Ks. Biskup jest w świetnym humorze. Tym bardziej że nasza mistrzyni kulinarna gospodyni p. Teresa Mlastek stanęła jak zawsze na wysokości zadania. Pomagała jej p. Danuta Dubiel żona kościelnego.

Po południu zaczyna się dalej pracowita niedziela ks. Biskupa. Nie ma on chwili odpoczynku. Po obiedzie na plebani ksiądz biskup spotyka się się z pracownikami kościelnymi, nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii. W kancelarii zaś podpisuje księgi parafialne.

Później udaje się do kościoła, gdzie o 14.00, spotyka się Radą Duszpasterską, Radą Ekonomiczną, Zespołem Synodalnym, oraz Caritas. Reprezentanci tych grup krótko przedstawiają swoje grupy. Czyni to Maria Górka z rady Duszpasterskiej i Zespołu Synodalnego. A z Caritas parafialnej, Barbara Kołodziej. Ks. Biskup kieruje do nich swoje słowo. Dziękując za pracę dla parafii, a także zachęcając do dalszej.

Później na 15.00, udaje się na cmentarz, razem z Ks. Kapelanem, oraz z Ks. Proboszczem. Modlimy się przy grobowcu kapłańskim, a także Ks. Biskup pobłogosławił nowo budowany grobowiec kapłański. O 15.30 w kościele kolejne spotkanie w kościele z Odnową w Duchu Świętym, i Akcją Katolicką. Odnowę w Duchu Świętym, wspólnotę "Tabor" przedstawia Kucia Urszula, jej liderka. Natomiast Akcję Katolicką prezes, Szuba Ewa. Oczywiście Ks. Biskup kieruje do nich zachęcające słowo.

O godz. 16.00 spotkanie księdza biskupa z chórem parafialnym w kościele. Powitał on księdza biskupa śpiewem, oraz wręczył mu nagrane płyty. Trzeba tu wyrazić uznanie dla chóru parafialnego i jego maestra, dyrygenta i organistę mgr Piotra Janiszewskiego, który śpiewał na wszystkich Mszach świętych. Ks. Biskup komplementował chór, mówiąc że jeśli w jakiejś parafii jest chór to jest to parafia kompletna. Chórzyści sprawili również niespodziankę Piotrowi, organiście w dniu urodzin układając specjalną pieśń i wykonując ją w czasie spotkania z Ks. Biskupem. Potem, ksiądz biskup na plebanii spotkał się w cztery oczy z Ks. Proboszczem i Ks. Konradem. Upłynęło ono w serdecznej atmosferze.

O godz. 17.30 Nabożeństwo majowe, które celebruje Ks. Kazimierz – proboszcz w którym uczestniczy Ks. Biskup. Po nim Msza święta o 18.00, której przewodniczy Ks. Biskup, podczas której udziela on Sakramentu Bierzmowania 18 młodzieży z naszej parafii. Z nim w koncelebrze Ks. Proboszcz. Rodzice bierzmowanych jako podziękowanie za sakrament swoich dzieci ofiarują kadzielnicę z łódką, jako dar dla parafii. Następuje na niej podziękowanie za Sakrament Bierzmowania przez młodzież, oraz pożegnanie przez przedstawicieli parafii, których reprezentują P. Janorowie, Franciszka i Andrzej i ostatnie błogosławieństwo księdza biskupa. Udziela on również błogosławieństwa na każdej Mszy świętej.

Udaje się po tej Mszy świętej na kolację, razem ze świeckimi a po niej odjeżdża do Tarnowa. Po pewnym czasie ksiądz biskup prześle na parafię tzw. Dekret powizytacyjny, w którym podsumuje wizytację. Oczywiście ksiądz biskup przygotowuje się do tej wizytacji. Wcześniej bowiem zapoznaje się ze sprawozdaniem gospodarczym, przedstawionym, mu przez wizytatora, a także ze sprawozdaniem przedstawionym mu przez drugiego wizytatora kancelaryjnego. Czyta również wypełniony kwestionariusz wizytacyjny w sumie 17 stron, sporządzony przez księdza proboszcza. Zagląda również na pewno na stronę internetową naszej parafii, która jest dobrze i bogato prowadzona.

A także studiuje książkę o historii parafii, która mu została wręczona przez ks. Proboszcza z delegacją parafialną. Jak wiemy została ona napisana przez p. Barbarę Serwin, naszą historyczkę parafialną.

To był piękny dzień. W czasie wizytacji niektórzy musieli przyjść kilka razy do kościoła, jeżeli należeli do kilku grup, aby się spotkać z Ks. Biskupem.

Trzeba tutaj podziękować tym wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie wizytacji. Ks. Konradowi, za przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i Służby Liturgicznej. P. Marii Górce, która była mózgiem całości i koordynowała pracę wielu osób. Piotrowi organiście za przygotowanie Chóru parafialnego, kantorek i oprawę liturgiczną. Andrzejowi, kościelnemu i żonie Danucie za przygotowanie kościoła i otoczenia, Teresie gospodyni, za sprawy kulinarne i Danucie, która jej pomagała. Annie Serwin za udekorowanie kościoła, Akcji Katolickiej za udekorowanie otoczenia, Eugeniuszowi, szafarzowi za pomoc Andrzejowi. Fotografowi Arthurowi Palejowi, za całodzienny dyżur zdjęciowy. I wielu innym osobom, często bezimiennym. Również chorym, cierpiącym i wszystkim tym, którzy modlili się w tej intencji. Oczywiście nad wszystkimi czuwał Ks. Kazimierz – proboszcz. Ale współpraca z takimi chętnymi i zaangażowanymi osobami, to sama przyjemność.

Mamy nadzieję, że wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa w naszej parafii przyniesie błogosławione owoce, ożywienia życia religijnego i poczucia że parafia powinna coraz bardziej stawać się wspólnotą wspólnot, do czego zachęcał nas Ks. Biskup.

 

Ks. Grych Kazimierz