Namaszczenie chorych (wg Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 • Jaki jest cel sakramentu namaszczenia chorych?
  Celem sakrament namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością( 1527).

 • Kto może przyjmować namaszczenie chorych?
  Sakrament ten może przyjmować wierny, którego życie zaczyna być zagrożone śmiercią z powodu choroby lub starości (1528).

 • Jaki jest ryt istotny tego sakramentu?
  Sakramentu namaszczenia chorych udziela się przez namaszczenie czoła i rąk chorego, któremu towarzyszy liturgiczna modlitwa kapłana (1531).

 • Jakie są owoce tego sakramentu?

  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa;
  • otucha, pokój i odwaga do znoszenia po chrześcijańsku cierpienia;
  • odpuszczenie grzechów, jeśli chory nie uzyskał go w sakramencie pokuty;
  • odzyskanie zdrowia, jeśli ono służy do zbawienia;
  • przygotowanie na przejście do życia wiecznego (1532).