Małżeństwo (wg Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 • Czym jest małżeństwo chrześcijan?
  Jest wyniesionym do godności sakramentu przymierzem, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą intymną wspólnotę życia i miłości (1660).

 • Jakich łask udziela sakrament małżeństwa?
  Sakrament ten daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze życia wiecznego (1661).

 • Na czym opiera się sakrament małżeństwa?
  Sakrament małżeństwa opiera się na wzajemnej zgodzie, tzn. na woli wzajemnego i nieodwołalnego oddania się sobie w tym celu, by żyć przymierzem miłości wiernej i płodnej (1662).

 • Jakie są istotne cechy małżeństwa?
  Istotne cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na płodność (1664).