Pomnik ofiar bombardowania pociągu 5.09.1939r

Kamienny pomnik położony w pobliżu kościoła parafialnego, upamiętnia ofiary bombardowania pociągu, stojącego na stacji w Brzesku-Słotwinie, które miało miejsce 5 września 1939r. Był to pociąg ewakuacyjny ze Śląska, w którym znajdowała się ludność cywilna. Dokładnej liczby ofiar nie udało się ustalić do dziś. Podaje się, że życie straciło ponad 200 osób a kilkaset zostało rannych.

Co roku, w pierwszy piątek września w naszej parafii odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii. Uroczystość zawsze ma dwuwymiarowy charakter: religijny i patriotyczny. Pierwszy z nich ma miejsce w słotwińskim kościele, gdzie odprawiona zostaje msza św. w intencji ofiar bombardowania. Po nabożeństwie następuje przejście pod pomnik, obok którego odbywa się część artystyczna, apel poległych oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem. W uroczystości biorą udział przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem i starostą na czele, kapłani okolicznych parafii, delegacje brzeskich instytucji, młodzież miejscowych szkół oraz parafianie ze Słotwiny. Tradycją jest także zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości, biskupa diecezji tarnowskiej lub któregoś z biskupów pomocniczych. W minionym, 2010r. w uroczystości udział wziął ks. biskup Władysław Bobowski.


Uroczystości pod pomnikiem w 2010 roku: