Rok 2011 - Obchody Triduum Paschalnego

Dzisiaj dobiegło końca Triduum Paschalnego,które rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w Wielki Czwartek. Podczas jego trwania byliśmy uczestnikami wydarzeń, stanowiących podstawę wiary każdego chrześcijanina. Podniosły charakter przeżyć związanych z męką Jezusa Chrystusa wzmacniały dekoracje kościoła - Ciemnica i Grób Pański, wykonane przez Akcję Katolicką działającą w naszej parafii. Wartę przy grobie pełnili chłopcy z Kościelnej Straży Honorowej.