Rodacy

Ks. Andrzej Mleczko – urodził się 21 maja 1937r. w Krakowie i tam został ochrzczony w parafii św. Mikołaja, dnia 30 maja 1937r. Sakrament bierzmowania przyjął w Brzesku, z rąk biskupa Jana Stepy w 1948r. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Brzesku rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Mościcach, gdzie w 1957r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął formację kapłańską w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po studiach teologicznych zakończonych egzaminem magisterskim, dnia 23 czerwca 1963r. przyjął święcenia kapłańskie w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu, z rąk biskupa Andrzeja Wronki. Uroczystość prymicyjna ks. Andrzeja odbyła się w nowoutworzonej parafii p/w Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie i była pierwszym tego typu wydarzeniem w parafii. Uroczystość liturgiczna odbyła się przy ołtarzu polowym przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Księdzu prymicjantowi przy ołtarzu asystował ks. Kanonik Jan Fortuna a kazanie wygłosił ks. Leopold Bandyrski, wikariusz parafii św. Jakuba w Brzesku. Pierwszą placówką, w której ks. Mleczko pełnił posługę wikariusza była parafia św. Karola Boromeusza w Wołowie. Następne parafie to Lipinki Łużyckie oraz Kraśnik Dolny. W 1967r. ks. Andrzej został proboszczem w nowopowstałej parafii w Trzebieniu. Po ośmiu latach probostwa został przeniesiony do parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Zachowicach. W tych latach podjął dalsze studia w Papieskiej Akademii Teologicznej we Wrocławiu. Seminarium ukończył ze stopniem magistra, ale wtedy władze państwowe nie uznawały stopni naukowych nadawanych przez władze kościelne. Następnie rozpoczął studia licencjackie z teologii moralnej, niestety wypadki losowe uniemożliwiły mu zakończenie studiów i uzyskanie licencjatu. Po 17-stu latach posługi w Zachowicach, w 1992r., ks. Andrzej został przeniesiony do parafii św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. W 2003r. ksiądz biskup przeniósł go do parafii Zawonia koło Trzebnicy.

Ks. Stanisław Kądziołka – urodził się 7 maja 1954r. Rodzina ks. Stanisława mieszkała przy ul. Prostej w Jasieniu, dlatego też został ochrzczony w tamtejszej parafii. Obecnie ta część Jasienia należy do parafii w Brzesku – Słotwinie. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Brzesku, gdzie w 1973r. zdał maturę. Sześć lat później po studiach teologicznych i uzyskanym tytule magistra, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w katedrze tarnowskiej. W uroczystości prymicyjnej ks. Stanisława wzięło udział kilku zamiejscowych kapłanów, m.in. ks. prof. prałat Wojciech Kania. Po prymicjach pełnił posługę wikariusza w Żegocinie, Nowym Sączu, Pilźnie, Bochni, Sobolowie i Tarnowie. W latach 1990-1996 kontynuował studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując kolejno licencjat w 1993r. i doktorat w 1996r. Od 1994r. pełnił obowiązki asystenta wykładowcy przy Katedrze Prawa Kanonicznego w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W 1996 r. biskup Józef Życiński mianował ks. Stanisława proboszczem parafii Złota i obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie. Od 1999r. pełni funkcję dziekana w dekanacie czchowskim.

Ks. Jerzy Cisoń – urodził się 7 czerwca 1954r. na Grądach w parafii Jasień i tam został ochrzczony. Obecnie ta część Jasienia należy do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego, gdzie w 1973r. zdał maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jednak po trzech latach formacji w seminarium, ks. Jerzy postanowił zrobić sobie roczną przerwę, aby dokładnie przemyśleć swoją decyzję o wyborze kapłańskiej drogi. Po roku nie wrócił jednak do tarnowskiego seminarium. Wstąpił natomiast do Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów i rok nowicjatu spędził w klasztorze w Dębowcu. Następnie po studiach w Krakowie, w grudniu 1981r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Albina Małysiaka C.M. w kościele OO. Bernardynów w Krakowie. Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu złożył śluby wieczyste w Dębowcu. Msza prymicyjna ks. Jerzego odbyła się 10 stycznia 1982r. w słotwińskim kościele. W uroczystości wziął udział ks. prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów oraz liczni klerycy saletyńscy. Po prymicjach ks. Cisoń był katechetą przy kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie a następnie pracował w Trzcianie koło Piły. W 1984 r. rozpoczął posługę misyjną na Madagaskarze. Wcześniej spędził rok we Francji, aby opanować język francuski. Pracy na Madagaskarze ks. Jerzy poświęcił 13 lat życia. Dnia 10. marca 1998r. wrócił do Polski, trochę odpoczął i przez rok, od września 1998r. do końca sierpnia następnego roku przebywał w Kobylance. Od września 1999r. rozpoczął wikariat w parafii św. Józefa w Zwięczycy koło Rzeszowa. Po trzech latach w tej parafii, we wrześniu 2002r. został mianowany proboszczem w saletyńskiej parafii p/w św. Bartłomieja w Dębowcu.

Ks. Marek Kądziołka – urodził się 6 kwietnia 1964r. Uczęszczał do Technikum Elektronicznego w Brzesku. Po maturze w 1984r. rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w tarnowskim Seminarium Duchownym. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1990r. W czerwcu 1990r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka w bazylice katedralnej w Tarnowie. Dnia 3 czerwca 1990 r. ksiądz Marek odprawił swoją pierwszą mszę świętą w kościele parafialnym na Słotwinie. Kazanie wygłosił przyjaciel księdza prymicjanta, ks. Józef Kula, wikariusz w Moszczenicy koło Gorlic. Pracę kapłańską rozpoczął od pełnienia obowiązków administratora parafii Rudy Rysie od 1 do 31. Lipca 1990. Następnie był wikariuszem w następujących parafiach: Pustków Osiedle, Kamienica, Tarnów Krzyż oraz w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Grobli.

Ks. Stanisław Maślak – urodził się 19 stycznia 1964r. w Brzesku Słotwinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Brzesku. Po zdanej maturze, w 1984 r. postanowił wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów. Po rocznym nowicjacie, we wrześniu 1985r. w Dębowcu złożył pierwsze śluby. Następnie rozpoczął sześcioletnie studia teologiczno-filozoficzne. W maju 1991r. otrzymał święcenia kapłańskie w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Mszę prymicyjną, ks. Stanisław odprawił 26 maja 1991 r. w rodzinnej parafii p/w Matki Bożej Częstochowskiej. Kazanie wygłosił ks. Jan Potoplak ze Zgromadzenia Księży Saletynów. Potem ks. Maślak przez rok pracował w Dębowcu w charakterze katechety. We wrześniu 1992 r. rozpoczął przygotowania do wyjazdu na misje na Madagaskar, pełniąc jednocześnie obowiązki kapelana Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Warszawie.Do wyjazdu jednak nie doszło i ks. Stanisław rozpoczął posługę wikariusza i katechety w placówce zakonnej w Krakowie, przy ulicy Cegielnianej. Następnie pełnił funkcję ekonoma w Seminarium Księży Saletynów w Krakowie. W 2000r. wyjechał na placówkę zakonną do Belgii. We wrześniu 2002r. został proboszczem w dwóch parafiach: Graide i Gross-Fays. Obsługuje także kościoły w trzech sąsiednich wioskach.

Życiorysy księży rodaków pochodzą z książki „Wezwał ich Pan” autorstwa ks. Franciszka Kostrzewy, wydanej w 2004r.

Siostry zakonne

L.p.

Nazwisko, imię

Imię zakonne

Nazwa Zgromadzenia

Gdzie obecnie pracuje

1.

Baca Maria

Anuncjata

Urszulanka

Kijów - Ukraina

2.

Kamińska Stanisława

Domicylla

Prezentka

Częstochowa

3.

Gzyl Adela

Alana

Serafitka

Kraków

4.

Kamińska Maria

Ostiana

Serafitka

Byczyna