Proboszczowie

Ks. Franciszek Wójcicki (1888-1990) – wysiedlony kapłan diecezji lwowskiej, pierwszy kapłan przydzielony na stałe do naszego kościołka, z którym był związany od września 1944 roku do września 1945 r. Przeniósł się na ziemie odzyskane i w Bąkowie k. Kluczborka był proboszczem przez długie lata.

Ks. Jan Więcław (1881-1960) – urodził się w 1881 w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 we Lwowie jako kapłan archidiecezji lwowskiej. W 1936 był administratorem w Markowicach k. Stanisławowa, następnie proboszczem w Suchowoli k. Brodów. W 1945 osiedlił się w diecezji tarnowskiej i od października tegoż roku zaczął pracować jako rektor filialnego kościółka w Słotwinie. 20 VII 1958 został zwolniony z tych obowiązków. Zmarł 5 IX 1960. Pochowany w Dąbrowie Tarnowskiej.

ks Więcław

Ks. Stanisław Pękała – urodził się 12 kwietnia 1915r. w Korzennej koło Grybowa, w rodzinie chłopskiej. Jego ojciec Paweł wcześnie go osierocił, ginąc w działaniach I wojny światowej. Szkołę podstawową ukończył na miejscu a gimnazjum jako wychowanek Małego Seminarium w Tarnowie. Egzamin maturalny zdał w 1935r a następnie wstąpił do tarnowskiego Seminarium Duchownego. Po pięcioletnich studiach teologicznych, dnia 31 marca 1940r., biskup Edward Komar udzielił mu święceń kapłańskich w Błoniu pod Tarnowem, gdzie przebywali klerycy w czasie wojny. Potem ks. Pękała pracował kolejno w Bieczu (3 lata), Dąbrowie Tarnowskiej (2 lata) i Pilźnie (5 miesięcy). We wrześniu 1945r. został mianowany katechetą Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Ks. Pękała miał doskonały kontakt z młodymi ludźmi nie tylko podczas lekcji religii, ale także poza nimi. Serca młodzieży zdobył serdecznością, bezpośredniością, taktem a także autentyzmem w przeżywaniu swojego kapłaństwa. Do historii przeszły Misteria Bożonarodzeniowe i Misteria Męki Pańskiej, w której udział brała młodzież ze Słotwiny pod nadzorem ks. proboszcza. Zanim ks. Pękała został oficjalnie mianowany proboszczem kościoła na Słotwinie, w 1955r. otrzymał ustne polecenie od biskupa, aby zajął się duszpasterstwem tworzącej się tam parafii. Początkowo dojeżdżał na nabożeństwa z Brzeska, a w 1958. zamieszkał na terenie parafii. Podczas administrowania parafią nieustannie prowadził prace budowlane zmierzające do rozbudowy kościółka. Pod koniec życia ks. Pękała ciężko się rozchorował i częściowo sparaliżowany zmarł 9 września 1984r. Pogrzeb obył się na cmentarzu komunalnym w Brzesku. W sierpniu 1996 r. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Słotwinie odsłonięto epitafium poświęcone Jego pamięci.

ks Pękała

Ks. Józef Giera – urodził się 22 sierpnia 1936r. w Łęce Szczucińskiej, jako syn Władysława i Marii z domu Furgał. Egzamin dojrzałości złożył w Szczucinie w 1953r. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1960r w Tarnowie z rąk ks. Bpa Karola Pękali. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Moszczenica, Biecz i parafia św. Mikołaja w Bochni. Następnie, w latach 1984-1994 był proboszczem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie, a w latach 1994-2006 w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach. W 2006r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał jako rezydent w parafii Szczucin.

ks Giera

Ks. Stanisław Marek – urodził się 14 listopada 1942r. w Jaślanach niedaleko Mielca jako syn Wojciecha i Heleny z domu Taran. Matka zmarła w 1952r., a wychowaniem syna zajął się ojciec. W 1960r., po zdanym egzaminie dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 maja 1966r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego, Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował kolejno w następujących parafiach: Nagoszyn, Stróże, Rożnowice i Wojnicz. Podczas posługi w Wojniczu pełnił również funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży oraz duszpasterza akademickiego. Współpracował z pismem młodzieżowym "Wzrastanie" oraz publikował felietony w "Rycerzu Niepokalanej". W 1975r. obronił tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a trzy lata później uzyskał tytuł naukowy licencjata teologii na ówczesnym Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Pracę duszpasterską rozpoczął w czerwcu 1966r., kiedy został mianowany wikariuszem w Nagoszynie. Następnie sprawował tą funkcję w Stróżach o Rożnowicach. W marcu 1974r. rozpoczął wikariat w Wojniczu w parafii św. Wawrzyńca Męczennika. Był katechetą, nauczycielem dzieci i młodzieży. Przygotowywał do I Komunii św. I Bierzmowania, prowadził lekcje religii dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Wojniczu. Wyrazem uznania dla ks. Stanisława było powierzenie Mu przez biskupa tarnowskiego kolejno funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży w dekanacie wojnickim i duszpasterza akademickiego w Wojniczu oraz mianowanie wizytatorem nauki religii w szkołach ponadpodstawowych w dekanatach: Brzesko, Czchów, Wojnicz i Zakliczyn. W 1986r. rozpoczął współpracę z pismem młodzieżowym "Wzrastanie", którego był współzałożycielem. Swoje artykuły ks. Stanisław zamieszczał także na łamach "Rycerza Niepokalanej" i "Źródła". Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a w latach 2002-2008 został wybrany na członka Zarządu Głównego KSD. W lipcu 1994r. otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii p/w Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie. Podczas swojej szesnastoletniej posługi odnowił kościół i nieustannie dbał o jego otoczenie oraz wyremontował budynek plebanii. Z jego inicjatywy rozpoczęły działalność Caritas, Akcja Katolicka i Dziewczęca Służba Maryjna. Dzięki Jego staraniom przeniesiono znajdujący się w lesie obok przejazdu kolejowego, pomnik ofiar bombardowania węzła kolejowego na stacji Brzesko-Słotwina na plac położony niedaleko kościoła na Słotwinie. Od kwietnia 2008r. był członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Zmarł nagle 21 marca 2010r. Miejscem wiecznego spoczynku ks. Stanisława stał się grobowiec położony obok Słotwińskiego kościoła.

ks Marek

Ks. Wojciech Werner – administrował parafią od lipca 2010 r. do sierpnia 2011 r.

ks Werner

Ks. Kazimierz Grych - Od 21.08. 2011 r.proboszczem parafii był. Ks.mgr Kazimierz Grych. Urodzony 3.12.1953 r. w Grabinach k/Dębicy. Szkoła Podstawowa 1960 – 1968 Grabiny. Szkoła średnia 1968-1973 Technikum Mechaniczne, specjalność chłodnictwo, Dębica. Studia teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, 1973-1979. Święcenia kapłańskie, 24.05.1979 r. w Tarnowie z rąk Ks. Dr. Biskupa Jerzego Ablewicza.

ks Grych

Wikariusze

Ks. Władysław Mrówka – posługę wikariusza pełnił w latach 1979 – 1981

Ks. Kazimierz Borczewski – posługę wikariusza pełnił w latach 1981 – 1984

Ks. mgr Andrzej Papież - Od 26.08. 2016 r. do 2019 roku pracował jako wikariusz parafii.Urodzony 1.12.1972 r. w Dobrej. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej w latach 1979 -1987. Szkoła średnia: Technikum Mechaniczne, specjalność - budowa maszyn w Krakowie w latach 1988 - 1993. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1994 - 2000. Święcenia kapłańskie 27.05.2000 r. w Tarnowie z rąk Ks. Dr. Biskupa Wiktora Skworca. Pracował w następujących parafiach jako wikariusz:

  • Tarnowiec, par. pw. św. Józefa Rzemieślnika, w latach 2000-2003
  • Mielec, par. pw. Trójcy Przenajświętszej, w latach 2003-2009
  • Krynica-Zdrój, par. pw. Wniebowzięcia NMP, w latach 2009-2016

Zainteresowania: sport, motoryzacja, muzyka, filozofia, poezja

ks Andrzej Papież

Ks. mgr Konrad Kupiec – od 27.08.2019 r. był wikariuszem parafii. Urodzony w 1976 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Studia teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, 1996-2002. Święcenia kapłańskie 25.05.2002 r. w Tarnowie z rąk Ks. Biskupa Wiktora Skworca.

ks Konrad Kupiec