Historia Parafii - Życie duchowe parafii

Totus Tuus Maryjo – tak za świętym Janem Pawłem II powinien powtarzać każdy z naszej parafii pw. MB Częstochowskiej w Słotwinie.

Od 150 lat Jesteś obecna wśród nas w wizerunku Pani Jasnogórskiej, czczona przez naszych ojców i praojców, ale i czczona jesteś również przez nas – nieustannie obdarzasz swoich parafian potrzebnymi łaskami. Gromadzimy się przed Twoim obrazem na co dzień jak i od święta. Ale szczególnie, podczas Misji św., uroczystości nawiedzenia czy uroczystości odpustowych i dlatego należy przypomnieć choć pokrótce te wydarzenia. Przypomnijmy je w porządku chronologicznym.

"Rok 1966 upłynął pod znakiem różnych uroczystości millenijnych. Ogromnie przyczyniło się do ożywienia ducha wiary i pobożności w parafii nawiedzenie rodzin przez Obraz MB Częstochowskiej. W każdej rodzinie przyjmowano go bardzo pobożnie przy udziale wszystkich sąsiadów, a nieraz prawie całej ulicy. Ołtarze urządzano bardzo wystawnie, nie żałując pieniędzy ani trudu. Szczególnie pięknie i wzruszająco wypadało przeniesienie obrazu z jednego domu do drugiego. Zakończenie parafialnej peregrynacji obrazu przemieniło się we wspaniałą manifestację ogólno­parafialną. Nigdy nie przypuszczałem, że taka na pozór skromna akcja wyzwoli aż tyle ducha żarliwej pobożności i gorącego nabożeństwa do Matki Boskiej.­" - napisał ks. Stanisław Pękała w Kronice Parafialnej.

"Maj 1968 r. parafia czekała na największe wydarzenie ­pierwsze w swej historii misje parafialne. Do przeprowadzenia ich zostali zaproszeni księża Pallotyni w osobach ks. Jana Porębskiego i ks. Stanisława Wojtyły. Trwały one pełne osiem dni. Wzięli w nich udział prawie wszyscy parafianie. Sprzyjała im przepiękna majowa pogoda.Do spowiedzi misyjnej przystąpili parafianie w 99%, w tym kilka osób po długich latach niebytności u kratek konfesjonału. Przepiękne i rzewne było zakończenie misji połączone z poświeceniem krzyża misyjnego i obnoszenie go przez przedstawicieli wszystkich stanów dookoła kościoła.

Niebawem po Misjach zaczęły się przygotowania do wielkiej uroczystości, nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą 'w symbolach' (obraz został uwięziony przez ówczesne władze) Znakiem obecności Maryi były puste ramy, ozdobione kwiatami, płonąca świeca i Księga Ewangelii. Millenijna peregrynacja w Polsce trwała 23 lata ( od 1957 do 1980 roku). W tarnowskiej diecezji odbyła się ona od 15 grudnia 1968 r. do 8 marca 1970 r., a w naszej parafii miała miejsce 23­-24 marca 1969 r.

Przygotowaniem do Nawiedzenia NMP była nowenna niedziel, która wprowadziła wiernych w zrozumienie istoty Nawiedzenia, pogłębiła wiadomości o Matce Najświętszej i wytworzyła nastrój oczekiwania i zainteresowania. Przygotowanie bliższe stanowiły tygodniowe rekolekcje, które przeprowadził ks. Tadeusz Mika – Pallotyn. Na uroczystość Nawiedzenia Kościół został przybrany pięknie, bez przesady z dużym smakiem artystycznym. (...) Na dekoracji wielkiego ołtarza prosta rama, a na jej błękitnym tle dwie złote korony i pęk biało­czerwonych goździków. Prezbiterium i nawę zdobiły flagi i emblematy. Domy prywatne na na trasie przejazdu 'symboli' były wszystkie udekorowane. W rozpoczęciu i zakończeniu doby Nawiedzenia brała udział cała parafia. Udział w czuwaniu poszczególnych stanów był nadspodziewany. Od północy do rana kościół był wypełniony po brzegi, nie mówiąc o dniu, w ciągu którego przesunęło się mnóstwo wiernych.

Kto choć raz był na Jasnej Górze i przeżył głębiej swój tam swój pobyt, i ten kto przeżył (...) Dobę Nawiedzenia, ten przyznać musi, że parafia zamieniła się wtedy na duchową Jasną Górę. Pobożność ludu wypowiadała się nawet w jakimś żywszym, piękniejszym, silniejszym śpiewie. Mężczyźni godzinami trwali na modlitwie, a niekiedy nawet i całą noc. Ogólne rozmodlenie udzieliło się nawet obojętnym religijnie. Do spowiedzi przystąpiła cała parafia. Wśród spowiadających były osoby po dłuższym czasie nieobecności w kościele. Były wypadki pojednania się bardzo skłóconych ze sobą osób. (...) - zapisy Kroniki Parafialnej.

Dalszym owocem peregrynacji było tzw. "małe nawiedzenie" w parafiach kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wędrującej od domu do domu, od rodziny do rodziny. W naszej diecezji, która obchodziła 200 lecie powstania w 1986 roku nawiedzenie NMP miało miejsce rok później.

W czwartek 3 grudnia 1987 roku delegacja parafialna (...) przywiozła dwa obrazy i dwa różańce z Jasnej Góry w celu nawiedzenia rodzin w parafii przez Matkę Boską w wizerunku Jasnogórskim. Nawiedzenie rodzin w parafii rozpoczęło się uroczystą mszą św. i nabożeństwem maryjnym w kościele dnia 3 stycznia 1988 r. Z kościoła wyruszyły dwa obrazy MB Częstochowskiej na nawiedzenie Rodzin. Jeden obraz zabrali mieszkańcy ul. Bagiennej a drugi mieszkańcy Grądów. Nawiedzenie zakończyło się w dniu 15 sierpnia 1988 r. uroczystym nabożeństwem w kościele. Wszystkie rodziny przyjęły obraz. - napisał ks. Józef Giera

Za sześć lat - 2 stycznia 1994 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego.

Na teren parafii po mszy św. o godz. 10 zostały przekazane 3 obrazy Miłosierdzia Bożego. Pierwszy obraz odwiedził rodziny przy ul. Bagiennej, Mokrej, Wodnej, Łączyska, Na Górkach, Solskiego, Parcelowej i Rzemieślniczej. Drugi obraz odwiedził rodziny przy ul. Młyńskiej, Słotwińskiej, Głuchej i Kopernika. Trzeci, odwiedził rodziny na Grądach, Osiedlu Kołłątaja, ul. Kołłątaja , Dworcowej i Za Lasem. Nawiedzenie zostało zakończone uroczystym nabożeństwem 22 czerwca 1994 roku. Wierni z wielką wiarą przyjmowali obraz, przystępowali do spowiedzi i komunii św. , brali udział we mszy św. i w domach prawie przez całą dobę przed obrazem modlili się. Z poszczególnych dzielnic zostały odprawione msze św. dziękczynne za łaski otrzymane od Miłosierdzia Bożego. - Zapisy Kroniki Parafialnej

Po 30 latach odbyły się w parafii drugie Misje Św. Odbyły się one dniach 11 do 18 października 1997 roku. Ich hasłem przewodnim były słowa: 'Otwórzcie bramy serc, zbawienia nadszedł czas, bo Chrystus puka już, może ostatni raz'. Misje głosiło dwóch misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów z Grodna z Białorusi – ojcowie Stanisław Patalita i Józef Kiełbasa. Nauki stanowe były głoszone rano i wieczorem, tak aby każdy parafianin mógł z nich skorzystać. Dzięki atmosferze jaką tworzyli księża misjonarze i głoszenie dobrej Nowiny czuć było podczas misji prawdziwą więź duchową parafian.

Dopełnieniem godnego przeżycia Misji Świętych było uroczyste umieszczenie nowego krzyża misyjnego. Krzyż w procesji był niesiony wokół kościoła przez mężczyzn, kobiety i młodzież. Na zakończenie Księża misjonarze udzielili wszystkim wiernym odpustu zupełnego.

Z okazji Jubileuszowego Roku 2000 od Narodzenia Chrystusa odbyło się Drugie Nawiedzenie Ikony MB Częstochowskiej w Diecezji Tarnowskiej w dniach 13.X.2001 do 24.VII.2002 r. W naszej parafii w dniach 21 – 22 lutego 2001 roku.

Przed nawiedzeniem obrazu odbyły się rekolekcje, które przeprowadził ojciec Zenon Budak – franciszkanin z Rzeszowa. Uroczystości powitania i wprowadzenia obrazu do kościoła przewodniczył ks. Bp. Jan Styrna. Pogoda była fatalna, szaruga i zimno, a mimo tego wierni trwali i oczekiwali na przyjazd obrazu. Na kwadrans przed przyjazdem obrazu przestało padać, a na 5 minut przed przyjazdem do naszej parafii Obrazu MB Częstochowskiej zaświeciło słońce i oblało promieniami nadjeżdżającą kaplicę z Ikoną. Przy pięknej pogodzie obraz został wniesiony do kościoła. Po chwili wróciło ponownie zachmurzenie, szaruga i wiatr i zimno.

Parafianie zadbali aby godnie i uroczyście przyjąć Matkę Boską. Zrobione były trzy bramy. Pierwsza na ul. Solskiego,w miejscu gdzie rozpoczyna się parafia. Druga na początku ul. Kołłątaja,a trzecia na ul. Składowej przy placu przykościelnym. Wszystko to dodawało świetności i uroku. Pomimo złej pogody udział parafian w uroczystości nawiedzenia był bardzo duży – nie było ani jednej osoby, która by nie uczestniczyła we mszy św., modlitwach i czuwaniach przed cudownym obrazem Matki Boskiej. Następnego dnia o godz 15 odbyło się pożegnanie obrazu z Matką Najświętszą, a do parafii Miłosierdzia Bożego Ikona nie jechała w samochodzie-kaplicy, lecz była niesiona przez parafian w procesji.

13/14.09.2004 roku miało miejsce Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Różańcowej ­o godz. 19 odbyło się powitanie obrazu przed bramą kościoła przez ks. Marka i licznie zgromadzonych parafian. Następnie została odprawiona msza św., a o 21 Apel Jasnogórski. Rano 14.09. o godz. 7 odprawiona została msza św., a po niej czuwanie przed Obrazem MB Różańcowej parafian z poszczególnych ulic. O godz. 19 uroczystą mszą św. pożegnaliśmy Matkę Boską Różańcową w jej cudownym wizerunku.

W 2011 roku odbyły się Misje Wewnętrznego Uzdrowienia w dniach od 10 do 16 października. Prowadzili je O. Krzysztof Sikora ze zgromadzenia OO. Klaretynów i p. Jadwiga Choroszy, liderka Odnowy w Duchu Świętym z diecezji świdnickiej. Nie były to tradycyjne rekolekcje - tematem każdego dnia było życie ludzkie: od poczęcia po sam kres. Podczas Mszy świętych O. Krzysztof głosił kazania, natomiast po mszach św. p. Jadwiga katechezy o różnych okresach życia ludzkiego. Podczas Misji świętych, doświadczyliśmy namacalnego działania Jezusa, który nas Swoją ,mocą dotykał i uzdrawiał. Świadczyły o tym wzruszone i spłakane twarze ludzkie, a także świadectwa.

Za trzy lata, a konkretnie w ubiegłym roku w dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2014 r. parafię słotwińską nawiedziła kopia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Przygotowania do nawiedzenia rozpoczęliśmy już dużo wcześniej. Przez kolejnych 5 niedziel po każdej Mszy św. odmawiana była Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji godnego przygotowania się do peregrynacji Obrazu "Jezu ufam Tobie". Również w czasie Nowenn do MB Nieustającej Pomocy modlono się o dobre przygotowanie na spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Przeżyciem duchowym poprzedzającym nawiedzenie, były rekolekcje parafialne. Rozpoczęły się 27 lipca, a zakończyły 30 lipca. Prowadził je Ks. Dariusz Przybyszewski ze Zgromadzenia Księży Pallotynów. Były to szczególne rekolekcje, które stały się okazją do odnowienia wiary oraz miały nas przygotować na spotkanie z Chrystusem podczas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Samą uroczystość doskonale wszyscy pamiętamy: pamiętamy mszę i homilię ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża, uczestniczących Księżny Koncelebransów, Apel Jasnogórski, modlitwy, czuwania stanowe, Drogę Krzyżową, mszę św. o północy, godzinki, a przede wszystkim własną adorację i oddanie się Jezusowi – Jezu Ufam Tobie!

Niedługo czeka nas równie wielkie wydarzenie. Powrót naszej Słotwińskiej Pani w wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naczelne miejsce nad głównym ołtarzem – w miejsce Jej należne za 150 lat nieustannej opieki nad mieszkańcami Słotwiny i wypraszane za Jej wstawiennictwem łaski. Przygotujmy się duchowo do tej uroczystości. Niech będzie dla każdego z nas osobistym spotkaniem z Matką, Matką Maryją; Matką Jezusa. Totus Tuus Maryjo. Totus Tuus.

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin