Historia Parafii - Organy

Od pięciu lat w naszym kościele odbywają się koncerty organowe, cieszące się coraz większą popularnością. Organy w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, jak twierdzą osoby na nich koncertujące, są bardzo dobrej klasy, dlatego też warto przypomnieć historię tego instrumentu, a przede wszystkim osoby, które pełniły posługę organisty.

Jak napisano w sprawozdaniu z wizyty duszpasterskiej w 1948 r. „od dwóch lat funkcję organisty pełni Jan Karwala”. Nie wiemy ile lat pełnił tę posługę, lecz wiemy, iż był pierwszym organistą. Następnie grał pan Kruczek - niewidomy, wspomagany przez żonę. Po nim był u nas organista pochodzący z Rzezawy, a później młody chłopak z Poręby Spytkowskiej, który ukończył tarnowską szkołę organomistrzowską, a którego personalia nie są znane. Od powstania samodzielnej parafii pw. MB. Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie, funkcję tę zaczął pełnić Krzysztof Zalewski.


Historia organów w naszej parafii.

Do 1964 roku, podczas nabożeństw używano fisharmonii (jest to instrument dęty klawiszowy, wyglądem zewnętrznym przypominającym pianino nisko ścięte tuż nad klawiaturą. Przyp. autorki). „Nie było organów, fisharmonia rozklejona piszczała z wilgoci” – tak śp. Krzysztof Zalewski napisał na odwrocie zdjęcia obrazującego wnętrze kościoła z początku lat sześćdziesiątych. Chcąc zmienić tę sytuację, poczyniono przygotowania do budowy organów. W kronice parafialnej z 1964 roku znaleźć można następujący wpis: „przystąpiono do budowy organów. Zrobiono umowę z firmą Biernackiego w Krakowie i powoli zaczęto zbierać fundusze w tym celu, ostatecznie mamy organy 9-cio głosowe, z tym że nie wszystkie prace zostały wykonane”. Dwadzieścia lat później, w marcu 1984 roku, ksiądz Stanisław Pękała zawarł umowę na wykonanie nowych organów. W połowie czerwca 1985 r. (już podczas proboszczowania ks. Józefa Giery), firma organomistrzostwa Biernackiej- Grandys rozpoczęła budowę 18-sto głosowych organów. Organy zostały ukończone we wrześniu tegoż roku, a na początku listopada odbioru organów dokonał ks. prof. Kazimierz Pasionek z Tarnowa.

Organy zostały poświęcone przez biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza w dniu konsekracji nowo wybudowanego kościoła 9 marca.1986 r.

 

Skan zaproszenia na konsekrację kościoła oraz poświęcenie organów otrzymany dzięki uprzejmości Pani Józefy Żurek, ze zbiorów jej śp. męża Franciszka.

 

W 2007 roku gruntowny remont organów w naszym kościele przeprowadził mgr Lech Skoczylas z Filharmonii Krakowskiej.

 

Źródła:
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
Kronika Parafialna parafii pw.M.B.Częstochowskiej
Wspomnienia Pana Kazimierza Kusiaka

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin