Historia Parafii - Ks. Stanisław Marek - trzeci proboszcz naszej parafii

Miał 68 lat gdy niespodziewanie od nas odszedł. Nigdy nie uskarżał się, że Go coś boli. A jednak był chory. Zmarł 21 marca 2010 roku w V niedzielę Wielkiego Postu.

Ks. Stanisław Marek objął proboszczowanie w naszej parafii 28 sierpnia 1994 roku. Była to jego pierwsza, samodzielna placówka. Poprzednio jako wikary pracował w Nagoszynie, Stróżach, Rożnowicach i Wojniczu. W Wojniczu przez 20 lat zajmował się sprawami młodzieży, był katechetą w szkole podstawowej, średniej oraz pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego, jak również wizytatora nauki religii w szkołach ponadpodstawowych w dekanatach Brzesko, Czchów, Wojnicz i Zakliczyn.

U nas głównie musiał zająć się parafią – być gospodarzem.

Przez 16 lat proboszczowania w Słotwinie wiele zdziałał – za Jego bytności przeprowadzono gruntowny remont plebani, wykonano odwodnienie kościoła i drenaż placu kościelnego, przesunięto ogrodzenie w związku z poszerzeniem placu, położono kostkę brukową wokół kościoła. Wykonano marmurową posadzkę w kościele, zrobiono parkingi koło kościoła oraz wiele prac w salce katechetycznej i pomieszczeniach gospodarczych przy plebani. W 2002 roku wykonano nowe nagłośnienie kościoła, jak również zamontowano elektroniczne dzwony.

Z Jego inicjatywy przeniesiono znajdujący się w lesie niedaleko przejazdu kolejowego pomnik ofiar bombardowania pociągu ewakuacyjnego z 1939 roku na plac położony obok kościoła, gdzie z wielkim zaangażowaniem i pietyzmem przygotowywał kolejną wrześniową rocznicę.

Chlubą i dumą Księdza Marka była ostatnia inwestycja, a mianowicie wykonanie witraży w kościele. Jak widzimy, wiele zdziałał, lecz się tym nie chwalił, powtarzał stale: jestem małym księdzem, bo wielki jest tylko Bóg.

Ks. Stanisław Marek urodził się 14 listopada 1942 roku w Jaślanach niedaleko Mielca (obecnie diecezja sandomierska) w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Jego rodzice Wojciech i Helena z d. Taran mieli dwóch synów: Stanisława i Józefa. Matka zmarła w 1952 roku, a wychowaniem synów zajął się ojciec. W latach 1949 – 1956 Ks. Stanisław uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Jaślanach, a następnie w latach 1956- 1960 do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Po zdaniu w 1960 roku matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W dniu 29 maja 1966 roku w tarnowskiej katedrze z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza otrzymał święcenia kapłańskie.

Uzupełniał studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem i w 1975 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy dotyczącej Biskupa Tarnowskiego Ignacego Łobosa, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof, dr. hab. Bolesława Kumora. W 1978 r. obronił napisaną pod kierunkiem tego samego promotora pracę licencjacką nt. Działalność duszpasterska Biskupa Ignacego Łobosa (1886-1900) i otrzymał tytuł naukowy licencjata teologii na ówczesnym Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Rozpoczął również pisanie rozprawy doktorskiej nt. Diecezja tarnowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Pracę duszpasterską ks. Stanisław łączył również z działalnością redakcyjną. Od roku 1986 datuje się Jego współpraca z młodzieżowym pismem „Wzrastanie”, którego był współzałożycielem. Na łamach tego pisma publikował felietony cieszące się dużym zainteresowaniem młodych czytelników – rozpoczynające się od słów: „Stop! Czerwone światło! Zatrzymaj się!”, a kończył je słowami: „Uwaga! Zielone światło! Idź dalej!”. Swoje artykuły i felietony Ksiądz Marek zamieszczał również na łamach „Rycerza Niepokalanej” i „Źródła”. Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a w latach 2002 -2008 członkiem Zarządu Głównego tejże organizacji.

Opublikował też książki i opracowania m.in. „Bogu dziękujcie - ducha nie gaście”, Pomoce duszpasterskie na Triduum dla młodzieży przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (1991), Droga Krzyżowa. Msza św. i eucharystia w moim życiu.(1993), Dobro wobec zła. Droga Krzyżowa (1998,1999)

Był uhonorowany diecezjalnym odznaczeniem Exspositorium Canonicale i diecezjalnym przywilejem Rochetto et Mantoletto.

Wszechstronna działalność Ks. Stanisława Marka budzi uznanie. Potrafił pogodzić wiele obowiązków - pozostając przede wszystkim Duszpasterzem, dla którego Bóg zawsze był na pierwszym miejscu, a przykazanie miłości bliźniego realizował w samarytańskiej posłudze zawsze i wszędzie.

Przez lata proboszczowania w parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie wykazał wiele zdolności organizacyjnych, pasji w działaniu i umiejętności współpracy z ludźmi. Był otwarty i umiejący łatwo się komunikować z każdym człowiekiem. Jak wcześniej już wspomniano, odnowił kościół i plebanię. Dbał nieustannie o otoczenie naszego kościołka.

Dzięki Jego staraniom w parafii rozpoczęły działalność: Caritas, Akcja Katolicka, Dziewczęca Służba Maryjna.

Miał wiele pomysłów i planów (choćby budowa nowej plebani), które przerwała niespodziewana śmierć w niedzielę 21 marca 2010 roku – w 68 roku życia i 44 roku kapłaństwa.

Nasze wspomnienia o Ks. Stanisławie Marku zakończmy fragmentem homilii wygłoszonej podczas Jego pogrzebu przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej – biskupa Wiktora Skworca:

”Nie przeminie (więc) Twoje życie księże Stanisławie, który lubiłeś często wypowiadać łacińskie maksymy. Dziś w szczególny sposób odczytujemy tę wziętą z Horacego; „non omnis moriar” - „nie wszystek umrę”. Wierzymy, że Twoje życie trwa w Bogu, że jest spoczynkiem niespokojnego serca w bezmiarze miłosierdzia Pana, że żyje ten, który umarł. W testamencie napisałeś: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym zwrotem żegnam się z doczesnym światem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym zwrotem również pragnę powitać wieczność.” Ufamy, że na Twój powrót do domu czekał Bóg i że dopełniło się Twoje kapłańskie pragnienie wyrażone w słowach: „Benedictus Deus”- niech będzie Bóg uwielbiony”

Ksiądz Stanisław Marek 24 marca 2010 roku, za pozwoleniem biskupa Ordynariusza, spoczął w grobowcu na placu przy naszym kościele obok torów kolejowych, których symetrię tak często przytaczał w swoich kazaniach.

W dowód uznania dla Ks. Stanisława Marka za Jego działalność duszpasterską, a przede wszystkim za działania na rzecz miasta i społeczeństwa, Rada Miejska w Brzesku uchwałą z dnia 27 października 2010 roku, przyjętą jednogłośnie, nadała Mu pośmiertnie tytuł: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”.
Odznaczenie z rąk Burmistrza odebrała Bratanica Księdza w Święto Niepodległości - 11 listopada 2010 r.

 

Źródła:
Kronika parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie
Zeszyty Wojnickie – wyd. specjalne nr III/2010

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin