Historia Parafii - Ks. Józef Giera

W poprzednich miesiącach przypominaliśmy dokonania pierwszego proboszcza ks. Stanisława Pękały, który był z nami 29 lat, a proboszczował lat 25. Pora teraz przypomnieć działania drugiego proboszcza naszej słotwińskiej parafii.

W niedzielę, 9 września 1984 roku, po długich i ciężkich cierpieniach, zmarł ks. Stanisław Pękała. Nowym proboszczem zostaje mianowany 14 września 1984 roku wikariusz z parafii św. Mikołaja w Bochni ks. mgr Józef Giera.

Nowy proboszcz objął parafię 20 września 1984 r.

Ks. Giera pozostał w pamięci słotwińskich parafian jako ksiądz samotnie wyruszający w podróż, z teczką w ręku. Dla parafian miły - choć z rezerwą – tak nam się kiedyś wydawało. Jednak kapłan ten żył życiem parafian i wiele dobrego o nich mówi. Kiedy odwiedziłam Go w grudniu ub. roku, wypytywał o wiele osób. Doskonale pamięta nazwiska, miejsce zamieszkania, a przede wszystkim dokonania na rzecz parafii. Wszystkich darczyńców i dobrodziejów naszego kościoła.

Dokończył dzieła zapoczątkowane przez ks. Pękałę, a mianowicie:

  • w listopadzie 1984 roku zamontowano kratę przy drzwiach wejściowych zaprojektowaną i wykonaną przez Jana Suchowiaka z Krakowa
  • od czerwca do września 1985 roku trwały prace związane z zamontowaniem 18 głosowych organów przez Firmę Organomistrzowską (Aleksandra Biernacka-Grandys)

A potem rozpoczął swoje dzieła. Wielkim marzeniem księdza Giery było, jak sam to powiedział, aby kościół nasz, słotwiński, był piękny jak cacko. Czynił w tym kierunku wielkie wysiłki i w lutym 1986 roku zostaje zamontowany marmurowy ołtarz „twarzą do ludu” i ambonka, zaprojektowane przez artystkę Bogdanę Ligęzę- Drwal, a wykonane przez pracownię kamieniarską Waldemara Wesołowskiego z Krakowa.

9 marca 1886 roku (w IV Niedzielę Wielkiego Postu) ks. Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz dokonuje konsekracji przebudowanego - nowego kościoła pw. M.B. Częstochowskiej i marmurowego ołtarza. W czasie konsekracji zostały umieszczone w ołtarzu relikwie św. męczenników: Herkulana i Honoraty. Ksiądz Biskup poświęcił również nowe 18 głosowe organy i obraz Miłosierdzia Bożego.

W tej uroczystości brało udział 6 kapłanów koncelebrujących oraz 17 asystujących i 3 alumnów. Całość uroczystości konsekracyjnych uświetnił chór chłopięcy z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie pod batutą ks. prof. Andrzeja Zająca.

W tym samym roku (1986) zostaje zakupiony przez ks. Gierę obraz M.B. Częstochowskiej, który obecnie znajduje się w głównym ołtarzu – pędzla s. Marceliny Jachimczak oraz Stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez rzeźbiarza Mariana Bartoszka z Sędziszowej k/Bobowej.

W roku następnym w grudniu zostaje wykonana mozaika na ścianie frontowej, a w 1988 r. zawieszony krzyż na tle mozaiki. Zostaje też zamontowana nastawa ołtarzowa wykonana z drzewa lipowego. Płaskorzeźby na nastawie ołtarzowej przedstawiają: św. Stanisława Kostkę, św. Józefa, bł. Karolinę Kózkówną i św. Stanisława Biskupa Szczepanowskiego. Krzyż i płaskorzeźby zostały zaprojektowane i wykonane przez Bogdanę Drwal i Stefana Niedorozo (rzeźba).

W staraniach na rzecz upiększenia kościoła ks. Józef Giera nie ustaje i w następnych latach zostaje odnowiony dach oraz wykonane lastriko na schodach bocznych prowadzących do sali katechetycznej. Zaś w samym kościele zostaje zamontowany wkład pancerny do tabernakulum i wykonana posadzka marmurowa w prezbiterium.

W 1991 roku sprawiono dwa nowe konfesjonały, wykonane w pracowni Leszka i Zdzisława Stelmachów z Tarnowa. W następnych latach odnowiono rzeźbione ławki, te, które kiedyś zostały sprowadzone z kaplicy Goetza, jak również zamówiono sześć nowych – na wzór ławek goetzowskich - w tej samej pracowni stolarskiej.

21 sierpnia 1994 roku ks. Józef Giera ogłasza parafianom, że został przeniesiony na inną placówkę.

Po 10 latach ofiarnej i niestrudzonej pracy duszpasterskiej ksiądz kanonik Józef Giera, 21 sierpnia 1994 roku, zostaje przeniesiony do parafii pw. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach. Jest tam proboszczem przez następne 12 lat, do ukończenia 70 roku życia i w 2006 roku odchodzi na emeryturę. Obecnie mieszka w swoim domu - w rodzinnym Szczucinie, cieszy się dobrym zdrowiem i wspomina swoich dobrych parafian.

 

Źródła:
Kronika parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie
Wspomnienia Ks. J. Giery spisane przez autorkę

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin