Historia Parafii - Rok 1954 - Nadanie miana Sanktuarium Maryjego

(odczytane w kościele dnia 12.10.2014r.)

 

Do tej pory w naszym cyklu „historycznym” przybliżone zostały następujące rocznice:

  • 150 lecie istnienia na Słotwinie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i 140 lecie poświęcenia pierwszej kapliczki
  • 100 letnią rocznicę wybuchu I wojny światowej i wydarzenia jakie miały miejsce w naszej słotwińskiej kapliczce przed wymarszem na front
  • 70 rocznica poświęcenia pierwszego kościółka,wybudowanego wielkim trudem parafian w czasie okupacji hitlerowskiej wybudowanego w miejsce zburzonej przez Niemców kapliczki
  • we wrześniu, miesiącu w którym miało miejsce tragiczne bombardowanie pociągu ewakuacyjnego przypomniano zdarzenia sprzed 75 lat.

Dzisiaj pragnę przedstawić rocznicę szczególną. Sześćdziesiąt lat temu - w 1954 roku, decyzją Biskupa Tarnowskiego, nasz kościół- w 100 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX, został mianowany Sanktuarium Maryjnym.

Wybudowany i poświęcony w 1944 roku kościółek mieszczący ok. 160 ludzi staje się za mały dla mieszkańców Słotwiny, Podlesia, Bagna i Grądów. Już 1948 roku rozpoczynają się starania o jego rozbudowę. Cztery lata później zostaje wybudowana główna nawa kościoła. Kościół mógł już pomieścić ok.600 osób, a ludzi modlących się do naszej Pani Słotwińskiej było coraz więcej.

Nie przeszkadzało nikomu, że władze Polski Ludowej na każdym kroku utrudniały i niszczyły otoczenie kościoła. Z sąsiadującego z kościołem boiska sportowego Pogoni Słotwina zrobiono zbiorczy magazyn benzyny i innych środków chemicznych. Nie przeszkadzało to, że nie było dojścia do kościoła, gdyż przejście pomiędzy składowanym drewnem, po błocie rozjeżdżonym przez samochody dłużnice – graniczyło z wyczynami akrobatycznymi. Nikomu to nie wadziło. Kult Maryi rozrastał się, a Ona odpłacała swym parafianom wielkimi łaskami. Widząc, jak rozszerza się w Słotwinie oddanie Maryi, ks. dziekan Jakub Stosur przedstawił Kurii w Tarnowie rosnący kult i otrzymywane przez ręce Matki Boskiej Słotwińskiej łaski. Kuria uznając zasadność wystąpienia ks. Dziekana, nadała naszemu kościołowi miano sanktuarium dokumentem o następującej treści:

 

Najprzelewiebniejszy Ksiądz Dziekan
Jakub Stosur w Brzesku
Tarnów 28 stycznia 1954 r.


Po zapoznaniu się z treścią pisma Księdza Dziekana z dnia 24 stycznia 1954 roku (…), stwierdzamy, że kościół w Słotwinie odpowiada warunkom, jakie są wymagane do uznania za sanktuarium. Stwierdzenie niniejsze przestaje być aktualne z dniem 8 grudnia br.

Treść niniejszego pisma należy podać do wiadomości P.T. Rektorów kościołów najbliższej okolicy.


Podpisał x Jan Stepa – biskup.

 

W roku, w którym nasz kościół został sanktuarium, Matka Boska była ubrana w sukienkę, a przy ołtarzu znajdowały się wota dziękczynne.. Niestety, co cenniejsze wota i kamienie z sukienki zostały skradzione po włamaniu do kościoła na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Podczas drugiego włamania w 1995 roku skradziono sukienkę i złocone ramy obrazu, a sam obraz porzucono na posadzkę. Od tej pory obraz został pozbawiony należnego blasku.

Podjęta przez nas inicjatywa przywrócenia pierwotnego blasku Maryi jest cały czas aktualna i wyrażamy wielką nadzieję, ze wspólny parafialny trud przywróci Naszej Słotwińskiej Pani pełny blask - na zakończenie roku jubileuszowego naszej parafii

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin