Rok 1864 - Pierwsza rocznica naszej parafii

1864 -­ Zawieszenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na drzewie w lesie Słotwińskim obok torów kolejowych. Z przekazu ustnego wiadomo, że było to votum żony starosty brzeskiego, za uzdrowienie synka i uratowanie domu z pożaru w roku 1863.

1873 - Ze składek społeczeństwa Słotwiny wybudowano pierwszą kaplicę. Poświęcenie jej nastąpiło we wrześniu 1874 roku.

 

Poniżej przedstawiam dokumenty zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie:Rok 1874 Skan Prosba o laskawe pozwolenie odprawiania mszy sw w kaplicy w Slotwinie w parafii brzeskiej 01

 

Rok 1874 Skan Prosba o laskawe pozwolenie odprawiania mszy sw w kaplicy w Slotwinie w parafii brzeskiej 02

 

Rok 1874 Skan Prosba o laskawe pozwolenie odprawiania mszy sw w kaplicy w Slotwinie w parafii brzeskiej 03Transkrybowana treść dokumentu:

Do Jego Ekscellencji
Ks. Biskupa
w Tarnowie

 

Celestyna Wangermann

 

prośba o łaskawe pozwolenie odprawiania mszy św. w kaplicy w Słotwinie w parafii brzeskiej.

 

Ekcellencyo!

 

Przed rokiem z dobrowolnych składek została w Słotwinie obok drogi kolejowej wybudowana (urządzona) kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejsce pod tę kaplicę na wieczne czasy darował Pan hrabia Wit Żeleński. Powodem do wybudowania tej kaplicy była odległość do kościoła parafialnego w Brzesku.

Widząc znów obecnie, iż szczególnie w miesiącach letnich wiele przybywa osób, które nie mogą nieraz w kościele parafialnym słuchać mszy św., wiedząc dobrze o tem, iż na stacji kolejowej wiele robotników zmagając się z pracą nie mogą w żaden sposób przez długi przeciąg czasu być obecnymi podczas odprawiania mszy św. w kościele parafialnym, udaję się z pokorną prośbą do Jego Ekscelencji, by z przyczyn wyżej przytoczonych łaskawie udzielić raczył pozwolenia do odprawiania mszy św. w tej kaplicy w każdym czasie w roku.

Wprawdzie kaplica jak załączony rysunek okazuje, dotąd nie jest zbyt obszerną, atoli przy gorliwości mieszkańców Słotwiny wkrótce rozszerzoną i fundusz na jej utrzymanie na ręce ks. Proboszcza w Brzesku złożonym będzie.

Spodziewając się, iż prośba niniejsza ze strony Jego Ekscelencji wysłuchaną, a tem samem dla wszystkich mieszkających zbawienną będzie, proszę Cię

uniżona sługa

Celestyna Wangermann

Słotwina 19 lipca 1874 roku

 

Przypisek:

Powyższe przytoczone powody do otrzymania pozwolenia odprawienia mszy św. w Kaplicy w Słotwinie są prawdziwe i na łaskawe uwzględnienie ze strony Jego Ekscellencji zasługują.

Ignacy Kubasiewicz - proboszcz

Brzesko 19.07.1874 r

 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w TarnowieA oto jak ks. Kubasiewicz w Kronice Parafialnej parafii św. Jakuba opisał 140 lat temu poświęcenie kaplicy:W roku tym (1874) na początku września obyło się uroczyste poświęcenie Kaplicy N.M.P. w lesie słotwińskim, tuż koło drogi kolejowej, wybudowanej ze składek dobrowolnych zebranych przez Panie mieszkające w Słotwinie.

Uroczystości tej dokonał Najprzelewiebniejszy Infułat Ks. Michał Król kanonik katedralny w asystencji Wielmożnego ks. Dziekana Antoniego Wikara, ks. Jana Biernata proboszcza jadownickiego i ks. miejscowego proboszcza (Ignacego Kubasiewicza ).

Po odbytem poświęceniu odwrócił się do licznie zgromadzonego ludu Ks. Infułat, a rzewnymi i pełnymi namaszczenia słowy przemówił ku wielkiemu zbudowaniu zgromadzonych, zwrócił się podczas swej mowy do miejscowego proboszcza niejako z wezwaniem, by całą tą uroczystą chwilę zapisać do księgi memorabilium na wieczną pamiątkę.

Po skończonej przemowie po raz pierwszy w Kaplicy tej odprawił sam sędziwy Ks. Infułat pierwszą mszę św. Cisza panowała na około Kaplicy w całym lesie słotwińskim przerywana tylko pięknym a zarazem rzewnym, a przenikającym głosem tak zwanej fisharmonijki, na której umyślnie na ten cel przyniesionej grał Wielmożny Pan Henryk Pfau – Starosta Brzeski.

Po skończonym nabożeństwie rozszedł się lud zgromadzony do domów ciesząc się z otrzymanego nabożeństwa.

W kaplicy można każdego dnia mszę św. odprawić wg wyraźnego pozwolenia Jego Excelencji Księdza Biskupa Tarnowskiego.

 

Kapliczka na Słotwinie


Źródło: Kronika Parafialna parafii pw. św. Jakuba w BrzeskuPotwierdzenie odbioru karty wkładkowej Tarnowskiej Kasy Oszczędności:


 Rok 1879 Skan Zawiadomienie o przeslaniu karty wkladkowej

 

Rok 1896 Skan Potwierdzenie odbioru karty wkladkowej Tarnowskiej Kasy Oszczednosci


Transkrybowana treść dokumentu:


Ekscelencyo! Najprzewielebniejszy
Konsystorzu Biskupi
w Tarnowie

 

Niżej podpisany Urząd parafialny przedkłada w załączeniu rewers odbioru karty wkładkowej Tarnowskiej Kasy Oszczędności z dnia 5 lutego 1879 roku nr 15559 tom 25, pag. 23 na kwotę 49 zł i 90 gr na utrzymanie w dobrym stanie Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej postawionej w lesie słotwińskim obok drogi koleji żelaznej i najuprzejmiej donosi w myśl najszacowniejszego wezwania z dnia 21 marca 1896 roku L. 1257, iż kaplica ta znajduje się w dobrym stanie, zaopatrzona jest w najpotrzebniejsze przybory do mszy św., oprócz szat liturgicznych, kielicha i mszału, doznaje należytej opieki ze strony parafian Słotwiny.

Z Urzędu parafialnego
Brzesko dnia 2 kwietnia 1896 roku
Ks. Stanisław Dylski -­ proboszcz


Źródło: Archiwum Diecezjalne w TarnowieOpracowanie tekstu: Barbara Serwin

Wykorzystane źródła:

  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie,
  • Kronika Parafialna parafii pw. św. Jakuba w Brzesku,
  • Kronika Parafialna parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Brzesku­-Słotwinie