Róże różańcowe

W naszej parafii działa jedenaście róż różańcowych, a każda z nich liczy 20 osób, czyli tyle, ile tajemnic różańcowych. Udział w róży polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca. W ten sposób codziennie, wszyscy razem jako wspólnota, odmawiają cały różaniec.

Co miesiąc odbywa się spotkanie wszystkich róż różańcowych z księdzem proboszczem. Jest to tzw. „zmianka”, podczas której oprócz wspólnej modlitwy następuje zmiana tajemnic różańcowych między członkami poszczególnych róż.

W naszej parafii „zmianka” odbywa się w trzecią niedzielę miesiąca po mszy o godz. 7.00.