Grupa Apostolska Młodzieży

"Wy młodzi jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Do was przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy rozrywki. I nikt nie może was w tym zastąpić".

/Jan Paweł II – Orędzie na IV Światowy dzień Młodzieży/

W trosce o rozwój duchowy słowińskiej młodzieży Ks. Kazimierz Grych – proboszcz, zapoczątkował dzieło ewangelizacji. 2 września 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży. Młodzi ludzie z entuzjazmem odpowiedzieli na wezwanie Ks. Kazimierza. Obecnie obowiązki opiekuna Grupy Apostolskiej Młodzieży pełni Ks. Andrzej Papież. Grupa spotyka się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej.

Młodzież ceni sobie poruszaną w trakcie spotkań tematykę z zakresu bieżących problemów życia katolickiego w otaczającej nas rzeczywistości. W czasie spotkań młodzież przygotowuje i prezentuje swoje tematy dotyczące wiary, kościoła i problemów współczesnego świata. Ogląda interesujące filmy i podejmuje żywą dyskusję dotyczącą tematyki i problematyki omawianego zagadnienia. Każde spotkanie rozpoczyna sią i kończy modlitwą.

Młodzież nie chce pozostawać bierna wobec życia parafialnego i pragnie się w nie włączać. Podejmuje wiele inicjatyw m.in.:

  • Uczestnictwo w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych Synaj w Zabawie, Tarnowie i Limanowej,
  • Uczestnictwo w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży,
  • Udział w spotkaniu modlitewnym Jerycho w Tarnowie,
  • Pomoc w organizacji Festynu dla Dzieci oraz Pikniku Parafialnym,
  • Uczestnictwo w Konkursie Palm,
  • Pomoc w organizacji Kiermaszu Wielkanocnego,
  • Uczestnictwo w Konkursie Kolęd,
  • Angażowanie się w oprawę Mszy św. dla młodzieży oraz uroczystościach związanych z rokiem liturgicznym,
  • Udział w Kolędzie Misyjnej,
  • Organizacja spotkania opłatkowego dla młodzieży.

Wierzymy, że w naszej parafii nie brakuje młodych ludzi o otwartych umysłach i sercach, chcących angażować się w dzieła religijne i dlatego z nadzieją oczekujemy, że przyłączą się do naszej wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w Grupach Apostolskich wszystkich młodych, którzy chcą, by ich życie było odkrywaniem Bożej miłości i Jego "marzenia" wobec każdego z nas, czyli świętości…

Więcej na ten temat: http://www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl