Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został erygowany dekretem Biskupa Tarnowskiego w październiku 2006r. Liczy 15 członków. Asystentem parafialnym i dekanalnym został wówczas mianowany ks. Stanisław Marek. Funkcję asystenta dekanalnego pełni ks. Wojciech Werner. Asystentem parafialnym jest obecny proboszcz Ks. Kazimierz Grych. Funkcję prezesa na poziomie Oddziału i Dekanatu pełni Ewa Szuba.

Akcja Katolicka jest organizacją katolicka istniejąca w Polsce od 1930r. Jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego , realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska związane z miejscem pracy, do których nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Zmierza ona do pełniejszego poznania prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu.

Członkowie Akcji Katolickiej w naszej parafii aktywnie uczestniczą w wydarzeniach roku liturgicznego poprzez:

  • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej
  • Prowadzenie nabożeństw różańcowych
  • Przygotowanie ołtarza na Święto Bożego Ciała
  • Wykonanie szopki oraz Grobu Pańskiego

Członkowie Akcji włączają się w prace parafialne tj. dekoracje okolicznościowe Kościoła oraz pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom w parafii. Biorą udział w uroczystościach diecezjalnych i spotkaniach organizowanych przez DIAK a także pielgrzymkach krajowych i diecezjalnych. Uczestniczą także w rekolekcjach oraz organizują w parafii comiesięczną katechizację dla dorosłych. Włączają się również w organizację corocznego pikniku parafialnego, zabawy karnawałowej a także konkursów dla dzieci i młodzieży i kwest na różne cele. Poza tym realizują tez inne zadania stawiane przed oddziałem.

Wykonując te zadania członkowie AK starają się realizować słowa Jana Pawła II wypowiedziane 12 stycznia 1993r.:

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.”