Odnowa w Duchu Świętym w parafii MB Częstochowskiej na Słotwinie

Odnowa w Duchu Świętym w kościele katolickim nie jest ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów, nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie, jak i również te same cele.

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wiele ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujący dzięki niej swoje miejsce w kościele i w świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary. Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania.

Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

W naszej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwina, w pierwszych dniach bieżącego roku powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, przybierając nazwę „Tabor”. Aktualnie tworzy ją 25 – osobowa grupa wspaniałych ludzi, których opiekunem jest ks. proboszcz Kazimierz Grych.

Do świadomego wyboru Jezusa jako Pana oraz założenia Wspólnoty w Duchu Świętym pomogło nam uczestnictwo w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym (które odbyło się na przełomie października i listopada 2013 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku) kilkunastu naszych parafian z księdzem proboszczem na czele

Inspiratorem uczestnictwa w Seminarium, a później powstania Wspólnoty, był oczywiście nasz proboszcz ksiądz Kazimierz. Jego pragnieniem od dłuższego czasu było założyć w naszej parafii Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Czekał jednak na stosowną chwilę wierząc, że Duch Święty taką chwilę mu wskaże. I tak się stało. Pragnę nadmienić, ze właśnie ksiądz Kazimierz Grych w poprzedniej parafii Piwniczna-Kosarzyska, założył i prowadził Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym przez prawie 10 lat.

Jesteśmy Wspólnotą, napełnioną Duchem Świętym i żywą wiarą, chcemy pomagać innym ludziom, odkryć w ich życiu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, a wątpiącym odnaleźć drogę do Niego. Nasza Wspólnota jest jak ogród pełen kwiatów, krzewów i drzew żyjących z symbiozie. Każde pomaga żyć innym. Wszystkie w swej harmonii świadczą o pięknie samego Boga, Stwórcy i Ogrodnika.

Łaska, której doświadczamy w przeżywaniu Odnowy w Duchu Świętym, to poznanie miłości Boga. Prowadzi ona do odkrycia: jestem kochany – Bóg mnie kocha. Prowadzi do uświadomienia bliskości obecności Boga, Jego obecności w naszym życiu.

Odnowa w Duchu Świętym jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego, który sprawia, że przychodzi i mieszka w nas Syn i Ojciec.

„....sądzić nas będzie Bóg nie wedle naszego Credo, lecz z tego czyśmy poszli za tym dobrem, które w świetle swego sumienia rozpoznaliśmy jako dobro”.

Wszystkich chętnych, którzy chcą poznać bliżej Jezusa i odkryć w sobie pewne charyzmaty, zapraszamy do naszej wspólnoty – a przez nas zaprasza Cię Jezus.

Spotkania w naszej parafii odbywają się co drugi poniedziałek, na plebanii po Mszy św. o godzinie 18-tej.

Chwała Panu!!


Opracowanie tekstu: Maria Górka