Rada duszpasterska 2017-2022

Aktualnie Rada Duszpasterska liczy 16 osób:

 1. Górka Maria – z wyboru. Wiceprzewodnicząca Rady
 2. Dubiel Andrzej – z wyboru
 3. Serwin Barbara – z wyboru
 4. Strojny Piotr – z wyboru. Sekretarz Rady
 5. Pajor Teresa – z wyboru
 6. Zdybel Henryk – z wyboru
 7. Ciurej Marcin – z wyboru
 8. Chudyba Antoni – z wyboru
 9. Biel Andrzej – z wyboru
 10. Szuba Ewa – z urzędu. Akcja Katolicka
 11. Kołodziej Barbara – z urzędu. Caritas Parafialna
 12. Kucia Urszula – z urzędu. Odnowa w Duchu Świętym.
 13. Falkowski Jozef – z nominacji
 14. Janora Andrzej – z nominacji. Skarbnik Rady
 15. Ks. Kupiec Konrad – z urzędu. Wikariusz parafialny
 16. Ks. Grych Kazimierz – z urzędu. Proboszcz

Spotkania Rady odbywają się co ok. dwa miesiące, a nawet częściej, jeśli jest taka potrzeba, po Mszy Świętej wieczornej na plebanii. Rada służy kapłanowi pomocą, czuwając nad organizacją życia duszpasterskiego w parafii. Podejmuje wiele inicjatyw, szczególnie przy organizacji pikników parafialnych, zabaw karnawałowych, również działań duszpasterskich, szczególnie w roku Jubileuszowym parafii. Ks. Proboszcz, może na nią liczyć.

Więcej na ten temat: http://www.wdo.diecezja.tarnow.pl

 

Opracowanie tekstu: ks. proboszcz Kazimierz Grych