Wskazania duszpasterskie Biskupa Tarnowskiego w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 [20.10.2020]

Czcigodni Bracia w Chrystusowym kapłaństwie,

serdecznie dziękuję za Waszą dotychczasową posługę duszpasterską, pełnioną niejednokrotnie z narażeniem swojego życia i zdrowia. Do tej ofiarności wzywa nas bowiem sakrament święceń, który przyjęliśmy, aby uczestniczyć w zbawczej misji Chrystusa. Choć nasza posługa znowu napotyka na przeszkody związane ze wzrostem zachorowań na COVID-19, to jednak nie upadajmy na duchu i tym bardziej ożywiajmy naszą gorliwość duszpasterską wynikającą z troski o zbawienie dusz. Pamiętajmy, że zmagając się z pandemią, toczymy walkę nie tylko o życie doczesne człowieka, lecz przede wszystkim o jego wieczne zbawienie. Starajmy się więc nie szczędzić sił i odkrywać nowe możliwości duszpasterskiego oddziaływania, które otwiera przed nami otaczająca nas rzeczywistość. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z duszpasterstwem w czasie pandemii:

  1. Decyzję dotyczącą organizacji Mszy św. na cmentarzu oraz procesji w Uroczystość Wszystkich Świętych pozostawiam do rozeznania Księżom Proboszczom. Bardzo proszę, aby w miarę możliwości i przy zachowaniu środków bezpieczeństwa przeprowadzić w tym dniu na cmentarzach tradycyjną zbiórkę na rzecz WSD w Tarnowie.
  2. Proszę o podtrzymywanie w parafiach spotkań różnego rodzaju grup formacyjnych, katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentów, kursów (przedmałżeńskich, lektorskich itp.), spotkań w poradniach rodzinnych, zachowując przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeśli liczebność grupy przekracza dopuszczalne limity, można ją rozdzielić na mniejsze podgrupy (prowadzone przez animatorów) lub zorganizować spotkanie w kościele w formie nabożeństwa z konferencją, szanując przy tym sakralny charakter świątyni. W ostateczności można poprowadzić spotkanie formacyjne za pośrednictwem internetowej platformy wideokonferencyjnej.
  3. Spotkania Parafialnych Zespołów Synodalnych winny być organizowane co miesiąc, w oparciu o konspekt przesłany przez Sekretariat Synodu. W obliczu zagrożenia epidemicznego, spotkania te mogą odbywać się tak, jak do tej pory, lecz przy uwzględnieniu wszelkich obostrzeń dotyczących danego powiatu. Jeżeli jednak Ksiądz Proboszcz rozezna, że spotkanie w zwyczajnej formie nie jest możliwe, to może się ono odbyć w formie wideokonferencji, lub – w ostateczności – w formie konsultacji drogą poczty elektronicznej. Wytyczne w tej kwestii zostały już przesłane przez Sekretariat Synodu do relatorów.
  4. W związku z licznymi zapytaniami o możliwość umieszczania wody święconej w kropielnicach przy wejściu do świątyni, pozostawiam tę kwestię decyzji księży proboszczów. W skierowanej do wiernych katechezie na ten temat można odwołać się do tekstu modlitwy poświęcenia wody poza Mszą św., w której prosimy: "A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka" (Agenda liturgiczna, s. 434).
  5. Sposób pochówku osób, u których stwierdzono COVID-19, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 kwietnia br.(https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000058501.pdf). Wynika z niego, że nie ma obowiązku kremowania zmarłych na COVID-19, a trumna z ciałem zmarłego – jeśli została zabezpieczona w sposób określony w rozporządzeniu – może być obecna w kościele. Aby zapewnić wiernym poczucie bezpieczeństwa, można po takim pogrzebie przeprowadzić przynajmniej częściową dezynfekcję kościoła.
  6. W przypadku stwierdzenia obecności osoby zakażonej w kościele, na wniosek sanepidu może on zostać zamknięty jedynie tymczasowo, do momentu przeprowadzenia jego dezynfekcji przez odpowiednio do tego przygotowanych wolontariuszy (np. z OSP) lub wyspecjalizowaną firmę i przy użyciu stosownych środków ochrony osobistej oraz certyfikowanych środków biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze).
  7. Starajmy się podtrzymać praktykę uczestnictwa w dekanalnych dniach skupienia i rekolekcjach kapłańskich, zachowując przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jednocześnie warto w tym czasie ograniczyć spotkania towarzyskie w dużych grupach jak np. imieniny, spotkania rocznikowe, obiady na odpustach itp. Dołóżmy przy tym wszelkich starań, aby nie rozluźniło to naszych kapłańskich więzi. Odwiedzajmy się indywidualnie, podtrzymujmy kontakt telefoniczny itp. Dbajmy zwłaszcza o kapłanów chorych i w podeszłym wieku.
  8. W trosce o zdrowie własne oraz powierzonych nam wiernych, w przypadku stwierdzenia u siebie poważniejszych objawów infekcji lub dłuższego kontaktu z osobą zakażoną, należy odizolować się i możliwie jak najszybciej wykonać test na obecność koronawirusa (jeśli trzeba, to na własny koszt).
  9. Informację o zakażeniu koronawirusem lub objęciu kwarantanną należy niezwłocznie przekazać swojemu Dziekanowi oraz Kanclerzowi Kurii Diecezjalnej. Bardzo proszę, aby posługę w tych parafiach podjęli w tym czasie inni kapłani, zwłaszcza z danego dekanatu oraz instytucji diecezjalnych, w taki sposób, aby przynajmniej w niedziele i święta Msze św. były odprawiane w kościele. Koordynowanie tej pomocy duszpasterskiej jest powierzone Księżom Dziekanom.

Maryi – Matce Kapłanów – zawierzam Wasze życie i posługiwanie, a także dusze naszych zmarłych Braci, którzy odeszli od nas tak licznie w ostatnim czasie. Niech Wam wyprasza wszelkie potrzebne łaski, zaś tym, którzy już przekroczyli próg życia i śmierci, niech wyjedna radość życia wiecznego.

 

Z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI