Aktualności

W dniach od 19-21 października 2018 r. w Kościelisku k. Zakopanego nasza parafialna schola "Nieidealni" wzięła udział w warsztatach muzycznych, które były przygotowaniem do koncertu "Ku chwale Niepodległej". Dały one okazję do poznania słów i melodii, jak również genezy i historii wybranych utworów patriotycznych. Były one również czasem aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez rozwijanie oraz udoskonalania swoich zdolności i pasji muzycznych. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i projektowi złożonemu i pilotowanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej , dzieci i młodzież naszej parafii mogła także wspólnie się pobawić i wypocząć, pogłębić wzajemne relacje, nawiązać przyjaźnie. Zwiedzanie Zakopanego i wejście lub wyjazd kolejką na Gubałówkę, było dobrą zachęta by kiedyś, przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych, wybrać się w wyższe partie naszych pięknych Tatr!! Może kiedyś w równie wesołym i rozśpiewanym gronie, łącząc przyjemne z pożytecznym uda nam się ponownie tam zagościć.

Zobacz zdjęcia

W sobotę, 13 października 2018 r., o godz.16.00 rozpoczął się naszym kościele szczególny koncert. W programie koncertu zobaczyliśmy Duodram J. Słowackiego "Król Duch" w wykonaniu pań: Moniki Rasiewicz - recytacja, scenariusz i reżyseria, oraz prof. Bogumiły Gizbert-Studnickiej – muzyka klawesynowa. Spektakl był zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha Polskiego od narodzin państwa do momentu Chrztu. Poemat Juliusza Słowackiego – wielkiego twórcy okresu Romantyzmu, był pełen mistycznych wizji. Ukazywał pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców z legendarnym Krakiem, Mieszkiem I i Bolesławem Śmiałym na czele. Znaleźć tu mogliśmy wstrząsające pięknem i grozą opisy upadku Ducha Polskiego jak również Jego wzloty ku doskonałości przewidzianej Dlań w Planie Bożym. Naszym oczom i uszom ukazały się postacie dramatyczne, jak: Syn Popielów - Król Popiel, Król Krak i jego córka Wanda, Piast Kołodziej i jego zdradliwa żona Rzepicha oraz ich Błogosławiony, Syn Ziemowit, w które z mistrzowską umiejętnością wcielała się p. Monika Rasiewicz.Ważnym elementem kompozycyjnym i ekspresywnym duodramu była polska muzyka, którą na klawesynie z wirtuozowską precyzją i ogromną wrażliwością wykonywała p. prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka. Wplecione w słowo mówione utwory, jak np. Polonez "Pożegnanie Ojczyzny" Ogińskiego, tworzyły nie tylko tło wydarzeń, ale były zarazem ich dopełnieniem.

Spektakl ten miał ogromną siłę przekazu chrześcijańskich i patriotycznych wartości i wpisał się tym samym w nurt Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Gratulujemy udanego występu i dziękujemy dobremu Bogu za prowadzenie naszego Narodu drogami Swojej Opatrzności.

Zobacz zdjęcia

W niedzielę, 30 września 2018 r. nasz Parafialny Oddział Caritas obchodził Jubileusz 15-lecia swojej działalności. W chrześcijaństwie słowo caritas, oznacza czynną miłość bliźniego, wypływającą z miłości do Boga. To miłość miłosierna, którą powierzył nam Chrystus, to bezwarunkowa pomoc człowiekowi, którego dotknęło nieszczęście. Uroczystości rozpoczęły się jubileuszową Mszą św. dziękczynną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla darczyńców, ofiarodawców i sponsorów, którzy na przestrzeni piętnastu lat nie szczędzili sił i środków, by pomagać innym i dzielić się tą szczególną miłością. Na Mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Kazimierz Grych obecni byli darczyńcy i sponsorzy, wspierający działania Caritas oraz wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, panie: Barbara Kołodziej, Bogusława Łach, Józefa Kobyłecka, Małgorzata Brzeska, Urszula Figas, Agata Pacura i nasi panowie akolici: Eugeniusz Biel, Stanisław Rybacki i Andrzej Dubiel.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za tę piękną, wytrwałą, efektywną, "samarytańską" pracę na rzecz drugiego człowieka. Jesteśmy dumni jako Parafia z tak ofiarnej działalności naszego Oddziału. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem na plebanii i wręczeniem pamiątkowych medali zaprojektowanych i przygotowanych przez nasz Parafialny Oddział Caritas.

Wszystkim członkom Parafialnego Caritas z całego serca składamy serdeczne Bóg zapłać za wyjątkową służbę Bogu i bliźniemu oraz gratulujemy realizacji wszelkich przedsięwzięć, łącznie z organizacją spotkania jubileuszowego.

Czytaj więcej tutaj, lub tutaj
zobacz zdjęcia

W sobotę, 6 października 2018 r., grupa dzieci i młodzieży działająca przy naszej parafii w LSO, DSM i Grupie młodzieżowej wraz z ks. Andrzejem, wybrała się na integracyjną wycieczkę rowerową do Szczepanowa. Przy pięknej, słonecznej pogodzie dzielnie pokonaliśmy leśną, łagodną trasę, by w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, u stóp św. Stanisława, pomodlić się modlitwą różańcową, szczególnie w intencjach naszej Ojczyzny. Dzięki uprzejmości ks. Adriana - wikariusza Bazyliki Szczepanowskiej, wysłuchaliśmy tam prelekcji na temat sanktuarium oraz zwiedziliśmy święte miejsca związane ze św. Stanisławem ze Szczepanowa, biskupem i męczennikiem, jednym z głównych patronów Polski. Po powrocie do Brzeska rozpaliliśmy ognisko, by pokrzepić nasze opadłe siły. Grom, zabawom i rozmowom nie było końca. Dopiero noc zmusiła nas do powrotu do domów. Za organizację wycieczki oraz ogniska, opiekę i wspólnie spędzony czas dziękujemy wszystkich zaangażowanym rodzicom i opiekunom, a dzieci i młodzież zachęcamy do czynnego udziału w życiu parafii na co dzień.

Zobacz zdjęcia

W sobotę, 22 września 2018 r., liczna delegacja naszej parafii wzięła udział w Dniu Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym, który odbył się w kościele szkolnym parafii św. Mikołaja w Bochni. Systematyczne, poniedziałkowe, spotkania naszej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Tabor" i otwarcie sie na natchnienia Ducha Świętego prowadzą naszych parafian do jedności z Panem, z samym sobą i braćmi z parafii i z naszej diecezji. Każde spotkania Wspólnoty, niech zawsze kieruje ku czytelnemu świadectwu dawanemu Panu i do wiecznej jedności z Nim w miłości Ojca, Syna i Ducha Św. na wieki.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

W sobotę, 22 września 2018 r., specjalnym obrzędem i uroczystym błogosławieństwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, 125 chłopców z naszej tarnowskiej diecezji zostało wprowadzonych w posługę ceremoniarza. Dwóch lektorów naszej parafii: Benedykt Dubiel i Piotr Cabała, wytrwale uczestniczyło w specjalnym, rocznym kursie przygotowującym ich do pełnienia tej zaszczytnej posługi. Ceremoniarzom gratulujemy tej zaszczytnej funkcji! Niech ich troska o piękno Liturgii w naszym kościele przynosi Panu Bogu chwałę, a nam wszystkim uświęcenie i zbawienie zgodnie z celami tych świętych obrzędów, które Kościół od wieków sprawuje.

Czytaj więcej tutaj, lub tutaj.
Oglądaj zdjęcia

We wtorek 4.09.2018r., uroczystą Mszą św. rozpoczęły się w naszym kościele obchody 79. rocznicy bombardowania pociągu ewakuacyjnego na dworcu Brzesko-Słotwina. Mszę św. - przy udziale licznych pocztów sztandarowych - odprawili m.in. proboszczowie wszystkich brzeskich parafii pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Drabika. Oprawę muzyczną przygotowała Miejska Orkiestra Dęta. Ks. proboszcz Kazimierz Grych, kaznodzieja tej uroczystości, mówił: "We wrześniu odradzają się, we wspomnieniach kolejnego pokolenia tej ziemi, tamte chwile: wycie syren, pożary, coraz słabsza nadzieja, tysiące ofiar, konieczność opuszczenia własnych domostw. Przypominają się również tragiczne chwile na początku września kiedy to na torach kolejowych, został zbombardowany pociąg z uciekinierami i wiele osób straciło życie. My, jak co roku gromadzimy się, aby nie tylko uczcić pamięć o tamtych wydarzeniach w modlitwie, ale również by uczyć się miłości Ojczyzny i patriotyzmu."

Ks. Proboszcz w swojej homilii zacytował także apel kombatantów do młodego pokolenia: "Niech patriotyzm nie stanie się chwilową modą! Niech będzie naczelną wartością organizująca życie naszego narodu! Trwajcie na straży wartości, tak jak myśmy trwali." Kaznodzieja zadał również ważne pytanie: "A czym dla Ciebie jest Polska Bracie i Siostro? Uczestnicząc dzisiaj w tej uroczystości patriotycznej - mówił dalej ze wzruszeniem, ale i stanowczym apelem do zgromadzonych ks. proboszcz - uczmy się Polski, uczmy się umiłowania Ojczyzny.”

Po Mszy św. pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tragicznego nalotu przemówienie wygłosił burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka, a p. Jacek Filip wygłosił referat dotyczący żołnierzy, którzy zginęli w czasie bombardowań dworca 4 i 5 września 1939 roku. Nastrojowy program artystyczny przygotowała Ewelina Stępień z MOK wraz z młodymi artystkami – Emilią Gawendą i Emilią Guzek. Apel pamięci odczytał druh hm. Adam Zydroń, towarzyszyli mu harcerze z brzeskiego hufca. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości delegacje powiatu, naszego miasta, przedstawiciele służb mundurowych, partii politycznych, organizacji pozarządowych, szkół, zakładów pracy, organizacji biznesowych, związków zawodowych złożyły kwiaty pod pomnikiem ofiar.

Zobacz zdjęcia
Czytaj więcej
obejrzyj materiał

W niedzielę, 26.08.2018r. obchodziliśmy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej Pani Słotwińskiej, która od roku 1864 jest w tym cudownym wizerunku i patronuje naszej parafii. O godz.11.00 rozpoczęła się suma odpustowa, której przewodniczył wykładowca UP im. JP II w Krakowie i WSD w Tarnowie, ks. Jan Lorek. We wspólną modlitwę i uwielbienie Matki Bożej czynnie i licznie włączyli się parafianie, w tym nasz parafialny chór, Odnowa w Duchu Św., AK, LSO i DSM oraz przybyli goście.

"Tegoroczna uroczystość wpisuje się w wielkie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - przypomniał nam ks. Jan Lorek, tegoroczny kaznodzieja - a Maryja pomaga nam znaleźć odpowiedź: jak tego cennego daru wolności nie utracić, tak abyśmy z lekcji historii naszej Ojczyzny wyciągnąć wnioski". Ona uczy nas wierzyć, modlić się, by nie utracić nadziei i wypełniać wolę Bożą w codziennym życiu. Kaznodzieja zachęcał, abyśmy całe nasze życie, a przede wszystkim nasze serca, rodziny i domy napełniali prawdziwą miłością, która swój początek znajduje zawsze w Bogu. Uczulał nas na potrzebę takiej miłości, która przebija skalistą skorupę ludzkiego serca. Ks. Jan ukazał nam również Maryję i Jezusa jako przykład trwałego źródła chrześcijańskiej wolności. W końcowych słowach kapłan zachęcał nas, Polaków - gości "słotwińskiej Kany", w tym wyjątkowym czasie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, abyśmy umieli dobrze wykorzystać dar wolności, który został nam dany, a jednocześnie zadany tutaj na ziemi, a tym samym mogli się nią cieszyć w wieczności w niebie.

Ks. Janowi, przybyłym kapłanom, gościom i wszystkim parafianom składamy serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę i uświetnienie naszej parafialnej uroczystości.

Zobacz zdjęcia

W niedzielę 22 lipca 2018 r., działający dopiero od maja br przy naszej parafii dziecięcy chórek "Nieidealni" w składzie: Julia Strojny, Maja Leś, Amelia Dadej, Ania Cabała oraz Kacper Sikora, wziął udział w XXIX Przeglądzie Piosenki Religijnej w Lipnicy Murowanej o "Statuetkę św. Szymona". Przegląd odbył się przed kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej. "Nieidealni" wystąpili w kategorii - zespoły wokalne. Zaprezentowali dwie piosenki: "Wolność" oraz "Nasz Bóg", zdobywając drugie miejsce w swojej kategorii, nagrodę pieniężną oraz pamiątkowy dyplom. Nad przygotowaniem chórku do udziału w przeglądzie czuwała Karolina Cabała. Ciekawość jury budziła także oryginalna i nietypowa nazwa zespołu "Nieidealni". Pochodzi ona od nazwy piosenki Arki Noego "Nieidealna", którą chórek zaprezentował na naszym Pikniku parafialnym.

Całemu chórkowi wraz z opiekunem gratulujemy udanego występu i dziękujemy za poświęcony czas i włożony trud, zarówno w obstawę Mszy św. dziecięcych, jak i w reprezentowanie naszej parafii w Lipnicy Murowanej.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W sobotę 7.07.2018r., po Mszy św. porannej, u stóp Matki Bożej Częstochowskiej Pani Słotwińskiej, przeżyliśmy kolejne nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo to, rozpoczęte w maju 2017 r., zwane nabożeństwem "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca", które ma na celu wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi zniewagi i zelżywości, stało się już tradycją naszej parafii

W tym dniu, ks. Andrzej, również zgromadzonym na wieczornym nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi w Gosprzydowej pragnął uświadomić, że Maryja wzywa do porzucenia grzechu i wierności Bogu. Przestrzega i upomina, ale także wskazuje drogę ocalenia. Kaznodzieja również przestrzegał wiernych przed "nowymi ideologiami", które lansują życie bez barier i bez ograniczeń. Upominał, aby każdy pozbył się złudzeń myśląc, że człowiek może być szczęśliwy odrzucając Boga, ignorując Jego obecność, nie licząc się z Nim w życiu osobistym i społecznym.

Uświadomił zgromadzonym, że dzieci fatimskie bez wahania odpowiedziały Maryi na jej wezwanie, zgadzając się z pełną świadomością na złożenie ofiary i przyjęcie cierpienia, jako wynagrodzenie za grzechy jakimi ludzie obrażają Boga. My, gromadząc się na nabożeństwach 1 sobót właśnie wpisujemy się niejako w tę odpowiedź dzieci z Fatimy.

Zobacz plakat

Polecamy

  • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

    Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

JSN PageBuilder extended - K2 Search
JSN PageBuilder extended - Content Search
Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły