Aktualności

W Niedzielę Palmową tj. 14 kwietnia 2019 r., odbyły się w Tarnowie diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, w którym wzięła udział delegacja młodych z naszego dekanatu, wśród nich także młodzież z naszej parafii. Młodzi wysłuchali tam świadectw uczestników ŚDM w Panamie, uczestniczyli we wspólnej modlitwie oraz procesji różańcowej ulicami Tarnowa. Nie zabrakło również tańca prowadzonego przez wodzirejów lednickich. Końcowym, a zarazem głównym akcentem spotkania, była koncelebrowana Msza św. w kościele pw. bł. Karoliny. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Jeż, który kieruje do młodych m.in. takie przesłanie: "Aby dążyć do pełni życia, należy mieć w życiu ideał, dla którego człowiek byłby skłonny oddać wszystko, nawet życie. Trzeba również rozwijać swoją osobowość, kształtować charakter i pracować nad sobą. Trzeba też umieć dostrzegać obok siebie drugiego człowieka i chcieć coś dobrego dla niego zrobić. Z pomocą Ducha Świętego bądźcie pięknym, przekonującym, żywotnym obliczem naszego Kościoła. Pamiętajcie, jesteście ludźmi wpływowymi! Macie wpływ na to, jaki jest Kościół teraz i jaki będzie w przyszłości…". Niech te słowa dotrą do każdego młodego człowieka z naszej parafii. Niech staną się przesłaniem do kształtowania jego dorosłego życia.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W nocy z 23 na 24 marca 2019 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Józefitek w Tarnowie odbyło się tzw. Jerycho - diecezjalne czuwanie młodych. Było to już trzecie z kolei spotkanie, którego głównym przesłaniem jest wspólnotowe uwielbienie Boga, radość, śpiew i formacja, a także poznanie zakonu i życia Sióstr. Tłumy młodych ludzi, w tym także z naszej parafii, zgromadziła chęć wyciszenia się, modlitwy, wspólnie spędzonego czasu.

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania było słowo "Słuchaj...". Młodzi wsłuchiwali się w słowo Boże, konferencje i świadectwa, które pomogły im lepiej zrozumieć, w jaki sposób może działać Bóg. Czas uwielbienia Boga w kaplicy Sióstr, a nade wszystko Eucharystia sprawowana o północy, dały "szanse zwolnić na chwilę, pomyśleć nad sobą, zawierzyć Panu Jezusowi swoje problemy, ale też i podziękować Mu za Jego wsparcie i obecność"; zaś "oprawa muzyczna - śpiew, muzyka i taniec, w wykonaniu zespołu "Rahamim" z Radłowa - dodały wyjątkowego klimat radości i zadumy". Jak relacjonowali w drodze powrotnej młodzi: "Poczuliśmy się tego wieczoru jak na Światowych Dniach Młodzieży".

Oby takich wieczorów było jak najwięcej, a wspólnie spędzony czas w obliczu Boga zaowocował dobrem.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

W poniedziałek, 18.03.2019 r. w kościele Miłosierdzia Bożego i w kościele św. Jakuba w Brzesku, z rąk ks. bp Leszka Leszkiewicza, 35 młodych ludzi z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Wśród prawie 400 bierzmowanych zostali oni na drodze życia chrześcijańskiego "uzbrojeni mocą z wysoka", aby "Duch Św. umacniał ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

W obecności rodziców, świadków, katechetów i najbliższych, modliliśmy się wraz z całym Kościołem, aby mądrość i moc Ducha Świętego przynosiła im jak najlepsze owoce siedmiu Darów. Ks. bp Leszek zwracając się do młodych zachęcał: "Zachwyćcie się tym, że Bóg mieszka w waszych sercach, że dzięki temu jesteście piękni. Niech ten zachwyt przekuje się w codzienną wierność Panu Bogu i miłość do bliźnich. Duch Święty będzie was w tym umacniał".

Młodym, wkraczającym w dorosłość życia chrześcijańskiego, życzymy, aby Bóg stał się ich przewodnikiem, prawdziwym Autorytetem oraz wzorem do naśladowania w każdej dziedzinie życia.

Czytaj więcej tutaj oraz tutaj

W dniach 8-10.03.2019r., w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach pod hasłem "Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem" odbyły sie rekolekcje wielkopostne dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wśród 100 uczestników rekolekcji, działających w kilkudziesięciu oddziałach parafialnych, znalazły się również p. Ewa Szuba - prezes AK z naszej parafii oraz p. Urszula Strojny - członkini stowarzyszenia. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, który przypominał, że: "Bóg wzywa Członków Akcji Katolickiej do dzielenia się miłością... a zadaniem Członków Akcji Katolickiej jest wskazywać innym drogę do Boga. Współczesnemu człowiekowi bowiem potrzeba lekarstwa jakim jest miłość. Jezus jest najlepszym lekarzem, który jest tam, gdzie jest choroba. Posyła m.in. członków Akcji Katolickiej do miejsc, które trzeba uleczyć i uczy patrzeć na drugiego człowieka z miłością... A od Maryi mamy uczyć się miłości do Kościoła i dawania siebie Kościołowi".

Wierzymy, że czas spędzony przez przedstawicieli naszej parafialnej AK u stóp Pana, wyda błogosławione owoce w życiu ich samych, w życiu ich rodzin i całej naszej parafii.

Czytaj więcej

W niedzielę, 03.03.2019 r. o godz. 11.00 odprawiona została Msza św. w intencji naszego ks. Proboszcza Kazimierza, podczas której modliliśmy się o potrzebne łaski oraz zdrowie dla Czcigodnego Solenizanta. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej. W oprawę Eucharystii włączyli się członkowie różnych grup parafialnych. Na zakończenie wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, Rada Duszpasterska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej wręczając ks. Kazimierzowi w przededniu imienin piękne bukiety kwiatów, złożyli w imieniu wszystkich parafian serdeczne życzenia. Dopełnieniem słów była odśpiewana przez zgromadzonych pieśń "Wszystkiego dobrego", która podkreśliła podniosły i radosny nastrój chwili. Życzeniom, kwiatom oraz słodyczom rozdawanym hojnie przez Solenizanta nie było końca. Dopełnieniem wspólnoty ołtarza była także wspólnota suto zastawionego stołu w progach plebanii, co nadało przyjacielskiego wymiaru tej szczególnej uroczystości. Zatem: "niech natchnienia Ducha Św. prowadzą Księdza Proboszcza drogami wiary, nadziei i miłości; niech rozpalają coraz to nowe charyzmaty i pomagają prowadzić nadal misję Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i Jego Kościoła, dla zbawienia tych, którym Ksiądz Proboszcz posługuje".
Jeszcze raz życzymy ks. Kazimierzowi wielu lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności, dobrego humoru, życzliwości, spełniania marzeń, a przede wszystkim nieustającej opieki Najwyższego, a Matka Boża Częstochowska - "Pani Słotwińska", niech Księdza Proboszcza otula płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.

Zobacz zdjęcia

11 lutego 2019 r., obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który przypada we wspomnienie NMP z Lourdes. Podczas Mszy św. o 18.00 modliliśmy się z chorymi i za chorych naszej parafii. Po kazaniu o zbawczym sensie cierpienia, które zostaje jednak zawsze tajemnicą, chorzy mieli możliwość pokrzepienia się sakramentem Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez naszą parafialną Odnowę w Duchu Świętym "Tabor". Podczas modlitwy adoracyjnej wszyscy zgromadzeni, zawierzyli swoje, smutki, zmartwienia, a przede wszystkim cierpienie Temu, "który wziął na siebie nasze słabości i leczył nasze choroby". Adorację zakończyło tzw. "błogosławieństwo lourdzkie" oraz modlitwa wstawiennicza poprzez nałożenie rąk oraz wsparcie modlitewne braci i sióstr ze Wspólnoty "Tabor".

W tym dniu, w "Dzień Chorego i Seniora", nasza Caritas odwiedziła 30 chorych z terenu parafii. Były to zasadniczo osoby, do których ksiądz przybywa w każdy I piątek ofiarując im najpiękniejszy dar - Najświętszy Sakrament. Panie z Caritas wspominają: "Z wielką przyjemnością spotkałyśmy się z chorymi niosąc im słowa otuchy i wsparcia. Wszędzie witano nas z uśmiechem i otwartością, a dodatkową radość sprawiły chorym drobne upominki i modlitewniki "DLA CHORYCH" od ks. Proboszcza. Podczas tych odwiedzin starałyśmy się rozpoznać potrzeby chorych, aby zaplanować udzielenie konkretnej pomocy materialnej. Ta wizyta pozwoliła nam na osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę z chorymi o ich bolączkach, problemach i potrzebach. Opuszczałyśmy ich domy wzruszone, a nawet nieraz zakręciła się łezka w oku."

Niech zatem nasze zainteresowanie się Chorymi i Seniorami, a nade wszystko niech łaska Pana wspomoże tych, którzy w naszej parafii z naszym Panem i Zbawicielem dźwigają krzyż swojej starości, choroby i cierpienia.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W dniach 2 i 3 lutego 2019 r. w Hali Gumniska w Tarnowie odbyło się VIII Forum Formacyjne zorganizowane przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie we współpracy ze Wspólnotą i Zespołem "Mocni w Duchu" z Łodzi. W tych ubogacających konferencjach i modlitwach oraz w wieczorze chwały i wspólnym wielbieniu Boga wzięli udział członkowie naszej Odnowy w Duchu Świętym "Tabor". W trakcie spotkań formacyjnych wspólnie z innymi zastanawiali się: "Jak smutek zamieniać w radość?" "Nie żałuj uśmiechu. Możemy siać Królestwo Boże uśmiechem" - to wezwanie, które otrzymali do dalszej pracy w swoich środowiskach. Oby to doświadczenie wspólnoty, świadectwa i modlitwy umocniły ich w dawaniu świadectwa wiary przez swoją radość i uśmiech na co dzień. Niech Duch Święty - Duch radości i pokoju - Ich w tym prowadzi.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W niedzielę, 3 lutego 2019 r. podczas Mszy św. o godz.11.00, nasza Wyjątkowa Parafianka, pani Barbara Stanisława Żurek, świętowała przy ołtarzu swoje 102 urodziny. Szanowna Jubilatka o własnych siłach, w towarzystwie dzieci, wnuków i prawnuków, przyszła do świątyni, aby w obecności najbliższych oraz Rodziny Parafialnej, podziękować Bogu za otrzymane w ciągu dotychczasowego życia łaski i prosić Pana o dalszą opiekę oraz błogosławieństwo na każdy kolejny dzień życia. Czcigodna Jubilatka budzi w nas podziw swoją kondycją, energią i życiową radością. Może być dla wielu młodszych pokoleń przykładem osiągania dojrzałego wieku z godnością, szacunkiem i olbrzymią miłością do Chrystusa. Pani Barbarze Stanisławie w imieniu całej naszej Wspólnoty Parafialnej dziękujemy za świadectwo 102-letniej wiary i życzymy dalszych lat w zdrowiu oraz miłości najbliższych, a także szacunku napotkanych ludzi. Niech Matka Boża - Słotwińska Pani otacza szanowną Jubilatkę swoją nieustającą opieką..

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W poniedziałek 21 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 odbyło się na terenie naszej parafii niecodzienne wydarzenie. Poczta Polska otwierała na Dworcu Kolejowym swój oddział. Na uroczyste otwarcie nowej placówki pocztowej został zaproszony ks. Proboszcz Kazimierz Grych z posługą "poświecenia" tego lokalu. Wraz z dostojnymi Gośćmi z Warszawy, Krakowa oraz Burmistrzem Brzeska p. Tomaszem Latochą, Panią Naczelnik Beatą Giemzą i Pracownikami, ks. Proboszcz modlił się o Bożą opatrzność, błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pracowników i Klientów tej pięknie urządzonej i praktycznie usytuowanej placówki. Niech służy naszej społeczności jak najlepiej.

Zobacz zdjęcia tutaj oraz tutaj, czytaj więcej.

W sobotę 19 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla Seniorów naszej parafii, które rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Po Mszy św. na plebanii, dzięki uprzejmości i gościnności ks. Proboszcza Kazimierza i przy Jego błogosławieństwie, po odczytaniu fragmentu Pisma św., modlitwie złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się opłatkiem. Dzięki zaangażowaniu Pań z parafialnego Caritas-u mogliśmy przy wspólnym poczęstunku biesiadować i dzielić radość z naszego zbawienia. Bożonarodzeniowe dekoracje pani Anny Serwin oraz kapela pod batutą pana Piotra, naszego organisty, wprowadziły nas jeszcze raz w świąteczny nastrój i pomogły w radosnym kolędowaniu. Takie spotkania łączą i zbliżają nas jako parafian. Dostarczają możliwości rozmów na ważne tematy, ale również na żarty i wspomnienia. Oby radość Bożego Narodzenia dzielona z innymi wycisnęła w naszej duszy trwałe piętno i pomogła nieść krzyż podeszłego wieku i samotności na co dzień.

Zobacz zdjęcia

Polecamy

  • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

    Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

JSN PageBuilder extended - Content Search
JSN PageBuilder extended - K2 Search
Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły