Aktualności

11 lutego 2019 r., obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który przypada we wspomnienie NMP z Lourdes. Podczas Mszy św. o 18.00 modliliśmy się z chorymi i za chorych naszej parafii. Po kazaniu o zbawczym sensie cierpienia, które zostaje jednak zawsze tajemnicą, chorzy mieli możliwość pokrzepienia się sakramentem Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez naszą parafialną Odnowę w Duchu Świętym "Tabor". Podczas modlitwy adoracyjnej wszyscy zgromadzeni, zawierzyli swoje, smutki, zmartwienia, a przede wszystkim cierpienie Temu, "który wziął na siebie nasze słabości i leczył nasze choroby". Adorację zakończyło tzw. "błogosławieństwo lourdzkie" oraz modlitwa wstawiennicza poprzez nałożenie rąk oraz wsparcie modlitewne braci i sióstr ze Wspólnoty "Tabor".

W tym dniu, w "Dzień Chorego i Seniora", nasza Caritas odwiedziła 30 chorych z terenu parafii. Były to zasadniczo osoby, do których ksiądz przybywa w każdy I piątek ofiarując im najpiękniejszy dar - Najświętszy Sakrament. Panie z Caritas wspominają: "Z wielką przyjemnością spotkałyśmy się z chorymi niosąc im słowa otuchy i wsparcia. Wszędzie witano nas z uśmiechem i otwartością, a dodatkową radość sprawiły chorym drobne upominki i modlitewniki "DLA CHORYCH" od ks. Proboszcza. Podczas tych odwiedzin starałyśmy się rozpoznać potrzeby chorych, aby zaplanować udzielenie konkretnej pomocy materialnej. Ta wizyta pozwoliła nam na osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę z chorymi o ich bolączkach, problemach i potrzebach. Opuszczałyśmy ich domy wzruszone, a nawet nieraz zakręciła się łezka w oku."

Niech zatem nasze zainteresowanie się Chorymi i Seniorami, a nade wszystko niech łaska Pana wspomoże tych, którzy w naszej parafii z naszym Panem i Zbawicielem dźwigają krzyż swojej starości, choroby i cierpienia.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W dniach 2 i 3 lutego 2019 r. w Hali Gumniska w Tarnowie odbyło się VIII Forum Formacyjne zorganizowane przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie we współpracy ze Wspólnotą i Zespołem "Mocni w Duchu" z Łodzi. W tych ubogacających konferencjach i modlitwach oraz w wieczorze chwały i wspólnym wielbieniu Boga wzięli udział członkowie naszej Odnowy w Duchu Świętym "Tabor". W trakcie spotkań formacyjnych wspólnie z innymi zastanawiali się: "Jak smutek zamieniać w radość?" "Nie żałuj uśmiechu. Możemy siać Królestwo Boże uśmiechem" - to wezwanie, które otrzymali do dalszej pracy w swoich środowiskach. Oby to doświadczenie wspólnoty, świadectwa i modlitwy umocniły ich w dawaniu świadectwa wiary przez swoją radość i uśmiech na co dzień. Niech Duch Święty - Duch radości i pokoju - Ich w tym prowadzi.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W niedzielę, 3 lutego 2019 r. podczas Mszy św. o godz.11.00, nasza Wyjątkowa Parafianka, pani Barbara Stanisława Żurek, świętowała przy ołtarzu swoje 102 urodziny. Szanowna Jubilatka o własnych siłach, w towarzystwie dzieci, wnuków i prawnuków, przyszła do świątyni, aby w obecności najbliższych oraz Rodziny Parafialnej, podziękować Bogu za otrzymane w ciągu dotychczasowego życia łaski i prosić Pana o dalszą opiekę oraz błogosławieństwo na każdy kolejny dzień życia. Czcigodna Jubilatka budzi w nas podziw swoją kondycją, energią i życiową radością. Może być dla wielu młodszych pokoleń przykładem osiągania dojrzałego wieku z godnością, szacunkiem i olbrzymią miłością do Chrystusa. Pani Barbarze Stanisławie w imieniu całej naszej Wspólnoty Parafialnej dziękujemy za świadectwo 102-letniej wiary i życzymy dalszych lat w zdrowiu oraz miłości najbliższych, a także szacunku napotkanych ludzi. Niech Matka Boża - Słotwińska Pani otacza szanowną Jubilatkę swoją nieustającą opieką..

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W poniedziałek 21 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 odbyło się na terenie naszej parafii niecodzienne wydarzenie. Poczta Polska otwierała na Dworcu Kolejowym swój oddział. Na uroczyste otwarcie nowej placówki pocztowej został zaproszony ks. Proboszcz Kazimierz Grych z posługą "poświecenia" tego lokalu. Wraz z dostojnymi Gośćmi z Warszawy, Krakowa oraz Burmistrzem Brzeska p. Tomaszem Latochą, Panią Naczelnik Beatą Giemzą i Pracownikami, ks. Proboszcz modlił się o Bożą opatrzność, błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pracowników i Klientów tej pięknie urządzonej i praktycznie usytuowanej placówki. Niech służy naszej społeczności jak najlepiej.

Zobacz zdjęcia tutaj oraz tutaj, czytaj więcej.

W sobotę 19 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla Seniorów naszej parafii, które rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Po Mszy św. na plebanii, dzięki uprzejmości i gościnności ks. Proboszcza Kazimierza i przy Jego błogosławieństwie, po odczytaniu fragmentu Pisma św., modlitwie złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się opłatkiem. Dzięki zaangażowaniu Pań z parafialnego Caritas-u mogliśmy przy wspólnym poczęstunku biesiadować i dzielić radość z naszego zbawienia. Bożonarodzeniowe dekoracje pani Anny Serwin oraz kapela pod batutą pana Piotra, naszego organisty, wprowadziły nas jeszcze raz w świąteczny nastrój i pomogły w radosnym kolędowaniu. Takie spotkania łączą i zbliżają nas jako parafian. Dostarczają możliwości rozmów na ważne tematy, ale również na żarty i wspomnienia. Oby radość Bożego Narodzenia dzielona z innymi wycisnęła w naszej duszy trwałe piętno i pomogła nieść krzyż podeszłego wieku i samotności na co dzień.

Zobacz zdjęcia

W niedzielę, 13.01.2019 r. o godz. 19.00, odbył się w naszym kościele wyjątkowy koncert organowy pt. "W przeddzień Światowych Dni w Panamie" w wykonaniu p. Witolda Zalewskiego i Hanny Zalewskiej. Pierwszy organista Katedry Wawelskiej wywodzący się z naszej parafii - p. Witold Zalewski, znany wirtuoz gry organowej koncertuje na całym świecie. Jako solista występuje regularnie na najważniejszych festiwalach w kraju i za granicą. Wystąpił m.in. w katedrze św. Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku, katedrze Notre-Dame w Paryżu, katedrze św. Andrzeja w Sydney, Tokio Metroplitan Art Space, Nativity Church w Betlejem oraz w Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Toronto, Jerozolimie, Irkucku, Istambule, Sankt Petersburgu i Moskwie. Od 1998 roku jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W 2011 roku został wyróżniony przez papieża Benedykta XVI odznaczeniem "Pro ecclesia et Pontifice". Dr hab. Witold Zalewski jest profesorem Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie gdzie od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Jego córka - Hanna Zalewska naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignecego Paderewskiego w Krakowie w klasie Jadwigi Wyroby. Kontynuuje ją w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie fortepianu Mileny Kędry oraz w klasie organów Aleksandry Gawlik. Posiada już osiągnięcia muzyczne: zdobyła I miejsce na konkursie pianistycznym w Trzcianie (2018), a w listopadzie 2018 roku zdobyła I miejsce w XI Konkursie Młodych Organistów w Krakowie. Artyści dali pokaz swoich wyjątkowych umiejętności muzycznych i przenieśli licznie zgromadzoną publiczność w inną rzeczywistość; w przestrzeń doznań i wewnętrznych stanów bliższych niebu. Koncert prowadziła p. Barbara Serwin, znana działaczka społeczna i miłośniczka muzyki klasycznej.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej, obejrzyj film

W dniach 12-13 stycznia 2019 r. w naszym kościele został przeprowadzony Konkurs Kolęd Brzesko - Słotwina 2019. Celem konkursu było m.in. rozpowszechnianie znajomości kolęd i pastorałek oraz kultywowanie tradycji świątecznych; umożliwienie utalentowanym muzycznie dzieciom i młodzieży z naszej parafii zaprezentowania swoich zdolności wokalnych i instrumentalnych środowisku lokalnemu oraz ożywienie życia kulturalnego i promocja naszego regionu. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: wokalnej i instrumentalnej w tym - 4 kategoriach wiekowych /przedszkola, SP kl.1-3, SP kl.4-6, SP kl.7 – szkoły ponadpodstawowe/. Łącznie udział wzięło 35 uczestników. Najmłodszy uczestnik liczył sobie 5 lat, a najstarszy – 18. Konkurs został zorganizowany dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej w ramach projektu realizowanego przy udziale dotacji pozyskanej z LGD "Kwartet na Przedgórzu" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", przy wielkim zaangażowaniu p. Anny Cabała i p. Janusza Kwaśniaka oraz udziale naszej parafii.

W sobotę 12.01.2019 r. w obecności jury w składzie p. Agnieszka Kubik, p. Konrad Borowiec oraz p. Jakub Kądziołka, odbyły się przesłuchania, w wyniku których, do niedzielnego Finałowego Koncertu Laureatów zakwalifikowały się następujące osoby:

 • W pierwszej kategorii "przedszkola":
  • I miejsce - Marlena Sumara
  • II miejsce - Aleksandra Zdybel
  • III miejsce - Aleksander Cyga
 • W drugiej kategorii "SP klasy 1- 3":
  • I miejsce - ex aequo: Anna Cabała, Dominik Hamowski
  • II miejsce - Wiktoria Rybicka
  • III miejsce - Magdalena Wojnowska
 • W kategorii drugiej "instrumentalnej" kl. 1 - 3:
  • I miejsce - Malwina Zelek
  • II miejsce - Klara Plichta
 • W trzeciej kategorii "SP 4-6 ":
  • I miejsce - Amelia Dadej
  • II miejsce - Maja Leś
  • III miejsce - Julia Ojczyk
 • W czwartej kategorii "kl. VII, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne":
  • I miejsce - Weronika Pajor
  • II miejsce - Rozalia Zelek
  • III miejsce - Julia Strojny
 • W kategorii "instrumentalnej" "kl.VII, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne":
  • I miejsce - Justyna Wołek
  • II miejsce - Weronika Zelek

W koncercie laureatów wzięła również udział Anna Pacura, "najstarsza" uczestniczka konkursu, która otrzymała specjalne wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Niedzielny koncert otworzył i zakończył występ naszego parafialnego chórku "Nieidealni" prowadzonego przez Karolinę Cabałę. Koncert poprowadził p. Grzegorz Zelek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych i udanych występów, a organizatorom i osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie z serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zobacz zdjęcia tutaj, tutaj oraz tutaj, obejrzyj film i reportaż

W piątek 11 stycznia 2019 r. o godz. 19.00 w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalność poszczególnych grup tj.: Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, scholki parafialnej "Nieidealni" i Grupy Młodzieżowej. Z pomocą rodziców i opiekunek DSM przygotowaliśmy mały poczęstunek na plebanii, a także zebraliśmy produkty żywnościowe dla biednej rodziny, by szczęściem z narodzenia Pana podzielić sie z innymi również w taki sposób. Po wspólnym odczytaniu Pisma św., modlitwie i błogosławieństwie ks. Andrzeja, składając sobie życzenia połamaliśmy się opłatkiem i wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Rozmowom, grom i zabawom nie było końca. Radość Bożego Narodzenia po prostu udzieliła sie także nam :)

Zobacz zdjęcia

W niedzielę, 06.01.2019 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 16.30, rozpoczął się w naszym kościele Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu jednego z najlepszych młodzieżowych chórów europejskich - Dziewczęcego Chóru Katedralnego "Puellae Orantes" z Tarnowa. Dyrygentem i założycielem chóru jest ks. Władysław Pachota. Za kształcenie wokalne dziewcząt w wieku od 10 do 19 lat odpowiada pani Aleksandra Topor, która jako dyrektor artystyczny i konferansjer, przeprowadziła uczestników brzeskiego koncertu przez duchowe przeżycia związane z okresem Bożego Narodzenia. Chórowi akompaniował Kwartet Smyczkowy "Apotheosis" z Katowic. To niezwykłe wydarzenie doskonale wpisało się w radosne świętowanie okresu Bożego Narodzenia. W ramach Koncertu Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes" zaprezentował utwory z dwóch nagranych płyt: z Platynowej Płyty "Christmas Time" oraz z nagrodzonej Fryderykiem płyty "Łukaszewski & Bembinow. Kolędy i Pastorałki". W naszym kościele wybrzmiały m.in. takimi utworami jak: "Adeste fideles", "Oj, Maluśki, Maluśki", "Gdy śliczna Panna", "Jezus Malusieńki", "Dnia jednego o północy", "Pastuszkowie, hej".

Występ uatrakcyjnił również ofertę kulturalną kierowaną do mieszkańców miasta Brzeska i regionu. Koncert z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej, które obok naszej Parafii było głównym organizatorem tego pięknego przedsięwzięcia, poprowadzili: p. Anna Cabała i p. Grzegorz Zelek.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Andrzej Potępa - Starosta Brzeski, Tomasz Latocha - Burmistrz Brzeska, Janusz Kwaśniak - Wójt Gminy Borzęcin, którym SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Słowa wdzięczności kierujemy także do licznych sponsorów, którzy tak chętnie wsparli to wyjątkowe wydarzenie. Wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne Bóg Zapłać za krzewienie kultury chrześcijańskiej. Oby takich niezapomnianych wydarzeń w naszej parafii było coraz więcej.

Zobacz zdjęcia, czytaj i obejrzyj więcej tutaj, tutaj, tutaj i tutaj

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, tj. 26.12.2018 r., gdy wspominamy męczeńską śmierć św. Szczepana, o godz. 11.00 w naszym kościele nastąpiło, jak co roku, uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych. Poprzez czynne włączenie się w przeżywanie Eucharystii - w szczególności uroczystą, misyjną modlitwę wiernych oraz obrzęd błogosławieństwa i posłania - zainaugurowali oni tegoroczne dzieło kolędy misyjnej, poprzez które chcieli dotrzeć z Dobrą Nowiną do wszystkich domów, a zwłaszcza serc naszych parafian. Pragnęli z radością głosić wieść o narodzeniu Chrystusa, Syna Bożego, a tym samym zwrócić nam uwagę na fakt, że istnieje wielu ludzi, wiele dzieci na świecie, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła zwłaszcza w Republice Środkowej Afryki, Kamerunie, Kongo, Brazylii, Syrii, Czadzie, Rwandzie, Burundi czy Libanie. Oto fragment listu jednego z misjonarzy pracującego w Burundi: "Dzieci przychodzące na lekcje często są tak głodne i chore, że nie są w stanie brać w nich udziału. W parafii pomagamy ubogim dzieciom, aby zapobiec porzucaniu przez nie szkoły z powodu powszechnej nędzy" (O. Emmanuel Manirakiza, diecezja Bururi).

Z tegorocznym przesłaniem misyjnym wyruszyło do domostw naszej parafii 11 grup tj. 55 dzieci i młodzieży zaangażowanej w życie parafii. Byli to "misjonarze i misjonarki", którzy na co dzień należą do LSO, DSM, Grupy Młodzieżowej, scholki muzycznej "Nieidealni" oraz kandydaci do bierzmowania. Piękne stroje przykuwały wzrok, a odwaga i zaangażowanie tak wielkiej liczby dzieci i młodzieży w to szlachetne dzieło budziło naszą dumę. Wszystkim "MAŁYM MISJONARZOM" składamy serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie krótkich scenek Bożonarodzeniowych, a zwłaszcza za aktywne i odważne głoszenie Dobrej Nowiny w swoim środowisku. Wszystkim rodzinom, otwartym na los dzieci żyjących w skrajnie trudnych warunkach, które przyjęły Kolędników Misyjnych, z serca DZIĘKUJEMY za hojność serca. Niech Miłość Boża rozlewa się po całym świecie niosąc ze sobą pokój i godne życie każdego człowieka.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

Polecamy

 • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

  Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

JSN PageBuilder extended - K2 Search
JSN PageBuilder extended - Content Search
Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły