Aktualności

W Wielki Czwartek wieczorna Eucharystia przenosi nas do Wieczernika, gdzie Jezus z uczniami obchodził ostatnią wieczerzę. Ten moment rozpoczął Triduum Paschalne - najważniejszą uroczystość w ciągu roku. W tym dniu, w sposób szczególny rozważamy dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Dziękujemy Bogu za wielki dar Mszy Świętej i kapłanów, których powołał i uzdolnił, aby tę mszę sprawowali.

My także tłumnie uczciliśmy ten szczególny dzień udziałem w Eucharystii, a także poprzez złożenie na ręce naszych kapłanów: ks. proboszcza Kazimierza i ks. Andrzeja, kwiatów oraz z serc płynących podziękowań i życzeń od wszystkich parafian. Po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja trwała do godz. 22.00.

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. O godz. 17.30 zgromadziliśmy się w naszym kościele na drodze krzyżowej, po której nastąpiła Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczęła się bardzo wymownym gestem: celebrans upadł na twarz i w milczeniu leżał krzyżem przed prezbiterium. Ten najwyższy gest uniżenia i pokory wprowadza nas bowiem w celebrację najwyżej kenozy i uniżenia Chrystusa - Syna Bożego.

Po Liturgii Słowa i wysłuchaniu uroczyście śpiewanej Męki Pańskiej oraz uroczyście śpiewanej Modlitwy Powszechnej, przeszliśmy od głównego punktu Wielkopiątkowej Liturgii - do adoracji Krzyża. Dekoruje się Krzyż, całuje, klęka przed krzyżem na 2 kolana, a w ten szczególny dzień, do tych praktyk przypisany jest odpust zupełny. Następnie pokrzepiliśmy się Ciałem Pana w Komunii św., a na zakończenie nabożeństwa kapłan przeniósł Ciało Pana Jezusa w monstrancji do Grobu. Czuwaliśmy znowu przy Panu do godz. 22.00.

W Wielką Sobotę do godzin południowych święciliśmy pokarmy. Miło jest zobaczyć całe rodziny tłumnie pielgrzymujące z koszyczkami do świątyni Pana i pielęgnujące tradycję przygotowującą nas do radosnego świętowania po 40 dniach postu.

Jednak najważniejszą częścią Wielkiej Soboty jest rozpoczynająca się po zmroku Liturgia Wigilii Paschalnej. Jest to najbardziej uroczysta Eucharystia w ciągu całego roku, centrum Triduum Paschalnego. Towarzyszyły na w tym dniu dwa życiodajne znaki: światło i woda. W tym dniu liturgię rozpoczęliśmy przed kościołem. Od poświęconego ognia zapalony został Paschał (duża, woskowa świeca). Na Paschale celebrans zaznaczył również bieżący rok, by wskazać, że Tajemnica Paschalna Chrystusa jest aktualna zawsze, również dziś. Następnie wszyscy weszliśmy do ciemnego kościoła. Jedynym źródłem światła był Paschał, od którego każdy przejął Światło Chrystusa zapalając swoją świecę. Po wejściu do kościoła ks. Proboszcz wyśpiewał uroczysty hymn: Exsultet. Wyjątkowo bogata w tym dniu Liturgia Słowa dała możliwość zaangażowania się w nią wielu osób z parafialnych grup.

Po Liturgii Słowa kapłani przenieśli nas do kolejnego znaku: znaku wody. Prosząc w litanii o wstawiennictwo wszystkich świętych, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i uroczyście poświęciliśmy wodę, by poprzez pokropienie nas wodą odrodzić w sobie nowego człowieka. Następnie uczestniczyliśmy w liturgii eucharystycznej. Wigilię Paschalną zakończyliśmy w sobotnią noc procesją rezurekcyjną i radosnym wyśpiewaniem: Allleluja - Jezus żyje! W ten sposób ogłosiliśmy całemu światu, że Chrystus po trzech dniach powstał z martwych, aby ukazać nam wierzącym drogę do domu Ojca.

Zobacz zdjęcia z Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota

W Wielką Sobotę tj. 20 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej parafii kolejny Kiermasz Wielkanocny. Jak co roku, przez cały okres Wielkiego Postu, Dziewczęca Służba Maryjna oraz Grupa Młodzieżowa działające przy naszej parafii wraz z opiekunami własnoręcznie przygotowywały ozdoby wielkanocne, wkładając w tę pracę wiele serca i umiejętności, a przede wszystkim swojego wolnego czasu. Wszystkim zaangażowanym dzieciom, młodzieży, opiekunom składamy serdeczne podziękowania, ale szczególne wyrazy wdzięczności, kierujemy do tych wszystkich, który zakupili te ręcznie robione ozdoby i wsparli finansowo przedsięwzięcie.

Dochód z Kiermaszu w całości przeznaczony będzie na dofinansowanie trzydniowej wiosennej wycieczki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w życie naszej parafii. Niech kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą będzie przykładem dla przyszłych pokoleń. Bóg zapłać!

 

W Wielką Środę, tj. 17 kwietnia 2019 r. o godz.19.00, ulicami naszego miasta przeszliśmy już po raz trzeci w tzw. Brzeskiej Drodze Krzyżowej. Przy tlącym się świetle lampionów oraz poetyckich rozważaniach męki i śmierci Chrystusa, w wielkim skupieniu towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego drodze na Golgotę. Tegoroczna trasa wiodła od kościoła św. Jakuba, poprzez kościół Miłosierdzia Bożego, aż do naszego kościoła MB Częstochowskiej. W niesienie Krzyża zaangażowało się wiele grup i Stowarzyszeń działających przy brzeskich parafiach. LSO i DSM wyznaczały trasę drogi krzyżowej pochodniami. Opiekę nad tym integrującym nasze środowisko szczególnym wydarzeniem, objęła w tym roku Odnowa w Duchu Świętym z wszystkich z trzech brzeskich parafii. Przeżycie tej Drogi Krzyżowej dla tłumnie zgromadzonych wiernych było duchowym wzmocnieniem na progu tegorocznego Triduum Paschalnego..

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

W Wielki Poniedziałek tj. 15 czerwca 2019 r., w murach naszej plebanii, zakończyła się akcja "RODZINA DLA RODZINY", przeprowadzona kolejny raz przez parafialną Caritas. Zwyczajem lat poprzednich, w naszej świątyni umieszczone zostały drzewka z 27 pisankami zawierającymi przypisany nr rodzinie wraz z jej potrzebami. Rodziny, które postanowiły pomóc bardziej potrzebującym, mogły wylosować sobie dowolną pisankę i w geście pomocnie wyciągniętej ręki oraz otwartego serca wspomóc konkretne rodziny, które znalazły się w trudniejszej sytuacji materialnej. Również dzięki uprzejmości sklepów spożywczych, działających na terenie naszej parafii tj.: "Evka" przy ul. Solskiego; "Krzychu" przy ul. Kołłątaja i "Carrefour Express" przy ul. Kopernika, gdzie były wystawione kosze na żywność, kolejne 7 rodzin zostało objętych konkretną pomocą. Dzięki zaangażowaniu członków Caritas, jak również hojnym ofiarodawcom, wszystkie objęte akcją 34 rodziny mogły w pełni cieszyć się radością płynącą ze Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wszystkim, którzy podjęli to szlachetne dzieło w imieniu kapłanów oraz obdarowanych rodzin, składamy serdeczne podziękowania za dar serca, ofiarności, życzliwości, miłości i czasu poświęconego innym. Niech Zmartwychwstały i zawsze żyjący Pan wynagrodzi tę hojność serca i miłość miłosierną wyrażoną czynem i poświeceniem. Bóg zapłać!

Czytaj więcej tutaj lub tutaj

W dniu 14.04 2019 r. przypadła szósta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczęła ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Niedziela ta jest świętem, które upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

W naszym kościele o godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą rozpoczęliśmy obrzędem poświęcenia przyniesionych przez nas palm. Następnie po odczytaniu Ewangelii przypominającej nam wydarzenie sprzed ponad 2 tys. lat, wyśpiewując słowa Hosanna, Hosanna Synowi Dawidowemu, w porządku procesyjnym wyszliśmy ze świątyni, aby w radosnej atmosferze przejść z palmami wokół kościoła.

Czytany w tym dniu na role, ewangeliczny opis Męki Pańskiej pozwolił nam zanurzyć się w tym niezwykłym zbawczym wydarzeniu i wejść w klimat Wielkiego Tygodnia.

Po uroczystej Mszy św. tradycyjnie odbył się konkurs na najpiękniejszą, własnoręcznie wykonaną palmę. W tradycji chrześcijańskiej palma wielkanocna jest symbolem męczeństwa i triumfu – Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelności duszy.

Jak co roku jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem tej najpiękniejszej palmy. Wszystkie miały w sobie coś wyjątkowego, a przede wszystkim widać było w nich wielkie zaangażowanie, pomysłowość, staranność i czasochłonność pracy niejednokrotnie całych rodzin lub grup w tym niezawodnie przedszkola "Bajka" z ul. Stawowej.

Wszyscy uczestnicy konkursu, otrzymali nagrody ufundowane przez Ks. Proboszcza Kazimierza Grycha oraz Zarząd Osiedla Brzesko Słotwina.

Wszystkim, którzy wzięli udział w kultywowaniu tej pięknej tradycji składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zobacz zdjęcia

W Niedzielę Palmową tj. 14 kwietnia 2019 r., odbyły się w Tarnowie diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, w którym wzięła udział delegacja młodych z naszego dekanatu, wśród nich także młodzież z naszej parafii. Młodzi wysłuchali tam świadectw uczestników ŚDM w Panamie, uczestniczyli we wspólnej modlitwie oraz procesji różańcowej ulicami Tarnowa. Nie zabrakło również tańca prowadzonego przez wodzirejów lednickich. Końcowym, a zarazem głównym akcentem spotkania, była koncelebrowana Msza św. w kościele pw. bł. Karoliny. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Jeż, który kieruje do młodych m.in. takie przesłanie: "Aby dążyć do pełni życia, należy mieć w życiu ideał, dla którego człowiek byłby skłonny oddać wszystko, nawet życie. Trzeba również rozwijać swoją osobowość, kształtować charakter i pracować nad sobą. Trzeba też umieć dostrzegać obok siebie drugiego człowieka i chcieć coś dobrego dla niego zrobić. Z pomocą Ducha Świętego bądźcie pięknym, przekonującym, żywotnym obliczem naszego Kościoła. Pamiętajcie, jesteście ludźmi wpływowymi! Macie wpływ na to, jaki jest Kościół teraz i jaki będzie w przyszłości…". Niech te słowa dotrą do każdego młodego człowieka z naszej parafii. Niech staną się przesłaniem do kształtowania jego dorosłego życia.

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej

W nocy z 23 na 24 marca 2019 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Józefitek w Tarnowie odbyło się tzw. Jerycho - diecezjalne czuwanie młodych. Było to już trzecie z kolei spotkanie, którego głównym przesłaniem jest wspólnotowe uwielbienie Boga, radość, śpiew i formacja, a także poznanie zakonu i życia Sióstr. Tłumy młodych ludzi, w tym także z naszej parafii, zgromadziła chęć wyciszenia się, modlitwy, wspólnie spędzonego czasu.

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania było słowo "Słuchaj...". Młodzi wsłuchiwali się w słowo Boże, konferencje i świadectwa, które pomogły im lepiej zrozumieć, w jaki sposób może działać Bóg. Czas uwielbienia Boga w kaplicy Sióstr, a nade wszystko Eucharystia sprawowana o północy, dały "szanse zwolnić na chwilę, pomyśleć nad sobą, zawierzyć Panu Jezusowi swoje problemy, ale też i podziękować Mu za Jego wsparcie i obecność"; zaś "oprawa muzyczna - śpiew, muzyka i taniec, w wykonaniu zespołu "Rahamim" z Radłowa - dodały wyjątkowego klimat radości i zadumy". Jak relacjonowali w drodze powrotnej młodzi: "Poczuliśmy się tego wieczoru jak na Światowych Dniach Młodzieży".

Oby takich wieczorów było jak najwięcej, a wspólnie spędzony czas w obliczu Boga zaowocował dobrem.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

W poniedziałek, 18.03.2019 r. w kościele Miłosierdzia Bożego i w kościele św. Jakuba w Brzesku, z rąk ks. bp Leszka Leszkiewicza, 35 młodych ludzi z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Wśród prawie 400 bierzmowanych zostali oni na drodze życia chrześcijańskiego "uzbrojeni mocą z wysoka", aby "Duch Św. umacniał ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

W obecności rodziców, świadków, katechetów i najbliższych, modliliśmy się wraz z całym Kościołem, aby mądrość i moc Ducha Świętego przynosiła im jak najlepsze owoce siedmiu Darów. Ks. bp Leszek zwracając się do młodych zachęcał: "Zachwyćcie się tym, że Bóg mieszka w waszych sercach, że dzięki temu jesteście piękni. Niech ten zachwyt przekuje się w codzienną wierność Panu Bogu i miłość do bliźnich. Duch Święty będzie was w tym umacniał".

Młodym, wkraczającym w dorosłość życia chrześcijańskiego, życzymy, aby Bóg stał się ich przewodnikiem, prawdziwym Autorytetem oraz wzorem do naśladowania w każdej dziedzinie życia.

Czytaj więcej tutaj oraz tutaj

W dniach 8-10.03.2019r., w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach pod hasłem "Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem" odbyły sie rekolekcje wielkopostne dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wśród 100 uczestników rekolekcji, działających w kilkudziesięciu oddziałach parafialnych, znalazły się również p. Ewa Szuba - prezes AK z naszej parafii oraz p. Urszula Strojny - członkini stowarzyszenia. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, który przypominał, że: "Bóg wzywa Członków Akcji Katolickiej do dzielenia się miłością... a zadaniem Członków Akcji Katolickiej jest wskazywać innym drogę do Boga. Współczesnemu człowiekowi bowiem potrzeba lekarstwa jakim jest miłość. Jezus jest najlepszym lekarzem, który jest tam, gdzie jest choroba. Posyła m.in. członków Akcji Katolickiej do miejsc, które trzeba uleczyć i uczy patrzeć na drugiego człowieka z miłością... A od Maryi mamy uczyć się miłości do Kościoła i dawania siebie Kościołowi".

Wierzymy, że czas spędzony przez przedstawicieli naszej parafialnej AK u stóp Pana, wyda błogosławione owoce w życiu ich samych, w życiu ich rodzin i całej naszej parafii.

Czytaj więcej

W niedzielę, 03.03.2019 r. o godz. 11.00 odprawiona została Msza św. w intencji naszego ks. Proboszcza Kazimierza, podczas której modliliśmy się o potrzebne łaski oraz zdrowie dla Czcigodnego Solenizanta. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej. W oprawę Eucharystii włączyli się członkowie różnych grup parafialnych. Na zakończenie wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, Rada Duszpasterska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej wręczając ks. Kazimierzowi w przededniu imienin piękne bukiety kwiatów, złożyli w imieniu wszystkich parafian serdeczne życzenia. Dopełnieniem słów była odśpiewana przez zgromadzonych pieśń "Wszystkiego dobrego", która podkreśliła podniosły i radosny nastrój chwili. Życzeniom, kwiatom oraz słodyczom rozdawanym hojnie przez Solenizanta nie było końca. Dopełnieniem wspólnoty ołtarza była także wspólnota suto zastawionego stołu w progach plebanii, co nadało przyjacielskiego wymiaru tej szczególnej uroczystości. Zatem: "niech natchnienia Ducha Św. prowadzą Księdza Proboszcza drogami wiary, nadziei i miłości; niech rozpalają coraz to nowe charyzmaty i pomagają prowadzić nadal misję Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i Jego Kościoła, dla zbawienia tych, którym Ksiądz Proboszcz posługuje".
Jeszcze raz życzymy ks. Kazimierzowi wielu lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności, dobrego humoru, życzliwości, spełniania marzeń, a przede wszystkim nieustającej opieki Najwyższego, a Matka Boża Częstochowska - "Pani Słotwińska", niech Księdza Proboszcza otula płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.

Zobacz zdjęcia

Polecamy

  • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

    Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

JSN PageBuilder extended - K2 Search
JSN PageBuilder extended - Content Search
Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły