Rada duszpasterska 2017-2022

Aktualnie Rada Duszpasterska liczy 18 osób:

 1. Górka Maria – z wyboru. Wiceprzewodnicząca Rady
 2. Dubiel Andrzej – z wyboru
 3. Serwin Barbara – z wyboru
 4. Kwaśniak Janusz – z wyboru
 5. Strojny Piotr – z wyboru
 6. Cabała Anna – z wyboru. Sekretarz Rady
 7. Pajor Teresa – z wyboru
 8. Zdybel Henryk – z wyboru
 9. Ciurej Marcin – z wyboru
 10. Chudyba Antoni – z wyboru
 11. Biel Andrzej – z wyboru
 12. Szuba Ewa – z urzędu. Akcja Katolicka
 13. Kołodziej Barbara – z urzędu. Caritas Parafialna
 14. Kucia Urszula – z urzędu. Odnowa w Duchu Świętym.
 15. Falkowski Jozef – z nominacji
 16. Janora Andrzej – z nominacji. Skarbnik Rady
 17. Ks. Papież Andrzej – z urzędu. Wikariusz parafialny
 18. Ks. Grych Kazimierz – z urzędu. Proboszcz

Spotkania Rady odbywają się co ok. dwa miesiące, a nawet częściej, jeśli jest taka potrzeba, po Mszy Świętej wieczornej na plebanii. Rada służy kapłanowi pomocą, czuwając nad organizacją życia duszpasterskiego w parafii. Podejmuje wiele inicjatyw, szczególnie przy organizacji pikników parafialnych, zabaw karnawałowych, również działań duszpasterskich, szczególnie w roku Jubileuszowym parafii. Ks. Proboszcz, może na nią liczyć.

Więcej na ten temat: http://www.wdo.diecezja.tarnow.pl

 

Opracowanie tekstu: ks. proboszcz Kazimierz Grych