Aktualności

W środę, 7 listobada 2018 r., specjalnym obrzędem i uroczystym błogosławieństwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, 38 chłopców z naszego dekanatu zostało wprowadzonych w posługę lektora. Po weekendowych warsztatach lektorskich obejmujących formację fonetyczną, liturgiczną, biblijną i modlitewną, które odbyły się w Krynicy Zdroju i egzaminie teoretycznym i praktycznym, zostali oni dopuszczeni do tej zaszczytnej posługi. Z naszej wspólnoty parafialnej są to dwaj chłopcy: Mieszko Góra i Tomasz Mleczko. Gratulujemy!!! Niech czytane przez nich Słowo Boże umacnia naszą wiarę i nadzieję, a dla nich niech będzie źródłem pokoju i radości.

Czytaj więcej tutaj , zobacz zdjęcia tutaj, oraz tutaj

W dniach 26-28.10.2018 r. w Ciężkowicach odbyły się rekolekcje dla członków Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Tarnowskiej. Znaczna część naszej wspólnoty o biblijnej nazwie "Tabor" wzięła udział w tych ćwiczeniach duchowych, których tematem były "Warunki owocnej posługi" we wspólnocie modlitewnej i parafialnej.

Rekolekcje przeprowadził ks. dr Andrzeja Drapała - proboszcz parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, prezes Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" wraz ze świeckim koordynatorem grupy Odnowy w Duchu Świętym z Diecezji Kieleckiej. Bogaty program konferencji oraz warsztatów w grupach pt. "Moje możliwości i ograniczenia", obejmował głównie nauki związane z rozeznawaniem indywidualnym i wspólnotowym mojej drogi w służbie człowiekowi, parafii, a przede wszystkim Bogu. Ubogacające i ciekawe było dzielenie się doświadczeniami modlitwy w naszych grupach. Konkluzją tych ćwiczeń było m.in. przekonanie, że kluczem naszej owocnej posługi jest otwarcie się na innych oraz budowanie jedności pomiędzy różnymi grupami działającymi w parafii dla pożytku ludzi i chwały samego Boga.

Czytaj więcej

"Ku chwale Niepodległej" - pod takim tytułem 21.10.2018 r. o godz. 18.30 rozpoczął się w naszym kościele koncert patriotyczny w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przy akompaniamencie wiolonczeli, dzwonków chromatycznych oraz gitar, wspólnie z zespołem "Radość Istnienia" działającym przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, a także "Nieidealni" działającym przy naszej parafii, mogliśmy usłyszeć i wspólnie zaśpiewać takie pieśni i piosenki patriotyczne jak: "Polskie kwiaty", "Jak długo w sercach naszych", "Pieśń Konfederatów Barskich", "Jest takie miejsce" czy "Pokolenia". Koncert rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem całego Hymnu państwowego, a zakończyliśmy "Rotą". Wzruszającym akcentem był recytowany na role wiersz Władysława Bełzy "Katechizm dziecka polskiego". Koncert poprowadził pan mgr Grzegorz Zelek, przedstawiając wszystkim zgromadzonym rys historyczny powstania każdego z utworów. Po koncercie pani Kinga Gawęcka z Lewniowej ze swoją grupą DSM poprowadziła tańce lednickie, którymi w radosnej atmosferze uczciliśmy Pana czasu i historii.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego za wsparcie finansowe tego projektu, a Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej z panią Anną Cabała na czele za pomysł i koordynowanie tej pięknej inicjatywy. Oby takich wzruszających wieczorów było w naszym kościele jak najwięcej.

Obejrzyj film, zobacz zdjęcia

21.10.2018 r. o godz. 17.30 modlitwą różańcową w intencji misji, rozpoczęło się w naszej parafii Dekanalne Spotkanie Młodych. Rozważania przygotowała i modlitwę poprowadziła grupa parafialnej młodzieży pod kierunkiem ks. Andrzeja, która włączyła się również w oprawę Eucharystii. Po Mszy św. młodzież wzięła udział w koncercie patriotycznym "Ku chwale Niepodległej", przygotowanym przez ich rówieśników z zespołów muzycznych "Nieidealni" oraz "Radość Istnienia" z okazji obchodów 100.rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dekanalne Spotkanie Młodych, odbywające się tym razem w naszym kościele, zakończyły Tańce Lednickie. Modlitewnym ruchem i śpiewem radośnie wychwalaliśmy Pana oddając Mu należną cześć i hołd, a przede wszystkim DZIĘKCZYNIENIE za to, że możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę oraz spędzony w miłej atmosferze niedzielny wieczór. Niech nasza postawa radości promienieje w naszych środowiskach.

Obejrzyj film, zobacz zdjęcia

W dniach od 19-21 października 2018 r. w Kościelisku k. Zakopanego nasza parafialna schola "Nieidealni" wzięła udział w warsztatach muzycznych, które były przygotowaniem do koncertu "Ku chwale Niepodległej". Dały one okazję do poznania słów i melodii, jak również genezy i historii wybranych utworów patriotycznych. Były one również czasem aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez rozwijanie oraz udoskonalania swoich zdolności i pasji muzycznych. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i projektowi złożonemu i pilotowanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej , dzieci i młodzież naszej parafii mogła także wspólnie się pobawić i wypocząć, pogłębić wzajemne relacje, nawiązać przyjaźnie. Zwiedzanie Zakopanego i wejście lub wyjazd kolejką na Gubałówkę, było dobrą zachęta by kiedyś, przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych, wybrać się w wyższe partie naszych pięknych Tatr!! Może kiedyś w równie wesołym i rozśpiewanym gronie, łącząc przyjemne z pożytecznym uda nam się ponownie tam zagościć.

Zobacz zdjęcia

W sobotę, 13 października 2018 r., o godz.16.00 rozpoczął się naszym kościele szczególny koncert. W programie koncertu zobaczyliśmy Duodram J. Słowackiego "Król Duch" w wykonaniu pań: Moniki Rasiewicz - recytacja, scenariusz i reżyseria, oraz prof. Bogumiły Gizbert-Studnickiej – muzyka klawesynowa. Spektakl był zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha Polskiego od narodzin państwa do momentu Chrztu. Poemat Juliusza Słowackiego – wielkiego twórcy okresu Romantyzmu, był pełen mistycznych wizji. Ukazywał pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców z legendarnym Krakiem, Mieszkiem I i Bolesławem Śmiałym na czele. Znaleźć tu mogliśmy wstrząsające pięknem i grozą opisy upadku Ducha Polskiego jak również Jego wzloty ku doskonałości przewidzianej Dlań w Planie Bożym. Naszym oczom i uszom ukazały się postacie dramatyczne, jak: Syn Popielów - Król Popiel, Król Krak i jego córka Wanda, Piast Kołodziej i jego zdradliwa żona Rzepicha oraz ich Błogosławiony, Syn Ziemowit, w które z mistrzowską umiejętnością wcielała się p. Monika Rasiewicz.Ważnym elementem kompozycyjnym i ekspresywnym duodramu była polska muzyka, którą na klawesynie z wirtuozowską precyzją i ogromną wrażliwością wykonywała p. prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka. Wplecione w słowo mówione utwory, jak np. Polonez "Pożegnanie Ojczyzny" Ogińskiego, tworzyły nie tylko tło wydarzeń, ale były zarazem ich dopełnieniem.

Spektakl ten miał ogromną siłę przekazu chrześcijańskich i patriotycznych wartości i wpisał się tym samym w nurt Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Gratulujemy udanego występu i dziękujemy dobremu Bogu za prowadzenie naszego Narodu drogami Swojej Opatrzności.

Zobacz zdjęcia

W niedzielę, 30 września 2018 r. nasz Parafialny Oddział Caritas obchodził Jubileusz 15-lecia swojej działalności. W chrześcijaństwie słowo caritas, oznacza czynną miłość bliźniego, wypływającą z miłości do Boga. To miłość miłosierna, którą powierzył nam Chrystus, to bezwarunkowa pomoc człowiekowi, którego dotknęło nieszczęście. Uroczystości rozpoczęły się jubileuszową Mszą św. dziękczynną z prośbą o Boże błogosławieństwo dla darczyńców, ofiarodawców i sponsorów, którzy na przestrzeni piętnastu lat nie szczędzili sił i środków, by pomagać innym i dzielić się tą szczególną miłością. Na Mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Kazimierz Grych obecni byli darczyńcy i sponsorzy, wspierający działania Caritas oraz wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, panie: Barbara Kołodziej, Bogusława Łach, Józefa Kobyłecka, Małgorzata Brzeska, Urszula Figas, Agata Pacura i nasi panowie akolici: Eugeniusz Biel, Stanisław Rybacki i Andrzej Dubiel.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za tę piękną, wytrwałą, efektywną, "samarytańską" pracę na rzecz drugiego człowieka. Jesteśmy dumni jako Parafia z tak ofiarnej działalności naszego Oddziału. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem na plebanii i wręczeniem pamiątkowych medali zaprojektowanych i przygotowanych przez nasz Parafialny Oddział Caritas.

Wszystkim członkom Parafialnego Caritas z całego serca składamy serdeczne Bóg zapłać za wyjątkową służbę Bogu i bliźniemu oraz gratulujemy realizacji wszelkich przedsięwzięć, łącznie z organizacją spotkania jubileuszowego.

Czytaj więcej tutaj, lub tutaj
zobacz zdjęcia

W sobotę, 6 października 2018 r., grupa dzieci i młodzieży działająca przy naszej parafii w LSO, DSM i Grupie młodzieżowej wraz z ks. Andrzejem, wybrała się na integracyjną wycieczkę rowerową do Szczepanowa. Przy pięknej, słonecznej pogodzie dzielnie pokonaliśmy leśną, łagodną trasę, by w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, u stóp św. Stanisława, pomodlić się modlitwą różańcową, szczególnie w intencjach naszej Ojczyzny. Dzięki uprzejmości ks. Adriana - wikariusza Bazyliki Szczepanowskiej, wysłuchaliśmy tam prelekcji na temat sanktuarium oraz zwiedziliśmy święte miejsca związane ze św. Stanisławem ze Szczepanowa, biskupem i męczennikiem, jednym z głównych patronów Polski. Po powrocie do Brzeska rozpaliliśmy ognisko, by pokrzepić nasze opadłe siły. Grom, zabawom i rozmowom nie było końca. Dopiero noc zmusiła nas do powrotu do domów. Za organizację wycieczki oraz ogniska, opiekę i wspólnie spędzony czas dziękujemy wszystkich zaangażowanym rodzicom i opiekunom, a dzieci i młodzież zachęcamy do czynnego udziału w życiu parafii na co dzień.

Zobacz zdjęcia

W sobotę, 22 września 2018 r., liczna delegacja naszej parafii wzięła udział w Dniu Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym, który odbył się w kościele szkolnym parafii św. Mikołaja w Bochni. Systematyczne, poniedziałkowe, spotkania naszej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Tabor" i otwarcie sie na natchnienia Ducha Świętego prowadzą naszych parafian do jedności z Panem, z samym sobą i braćmi z parafii i z naszej diecezji. Każde spotkania Wspólnoty, niech zawsze kieruje ku czytelnemu świadectwu dawanemu Panu i do wiecznej jedności z Nim w miłości Ojca, Syna i Ducha Św. na wieki.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

W sobotę, 22 września 2018 r., specjalnym obrzędem i uroczystym błogosławieństwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, 125 chłopców z naszej tarnowskiej diecezji zostało wprowadzonych w posługę ceremoniarza. Dwóch lektorów naszej parafii: Benedykt Dubiel i Piotr Cabała, wytrwale uczestniczyło w specjalnym, rocznym kursie przygotowującym ich do pełnienia tej zaszczytnej posługi. Ceremoniarzom gratulujemy tej zaszczytnej funkcji! Niech ich troska o piękno Liturgii w naszym kościele przynosi Panu Bogu chwałę, a nam wszystkim uświęcenie i zbawienie zgodnie z celami tych świętych obrzędów, które Kościół od wieków sprawuje.

Czytaj więcej tutaj, lub tutaj.
Oglądaj zdjęcia

Polecamy

  • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

    Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

JSN PageBuilder extended - K2 Search
JSN PageBuilder extended - Content Search
Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły