W dniu 18 maja 2019 r. wśród 200 parafii z naszej tarnowskiej diecezji, które przyjechały do Starego Sącza, by przy ołtarzu papieskim "powitać św. Jana Pawła II", znalazła się także delegacja z naszej Słotwińskiej parafii. W 99 rocznicę urodzin naszego Wielkiego Świętego Rodaka, na początku peregrynacji relikwii i obrazu św. Jana Pawła II, odbyła się pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wzięło w niej udział ok. 2000 osób, przedstawicieli parafii, w których znajdują się parafialne oddziały AK. Nie zabrakło wśród nich także parafii z brzeskiego dekanatu, jaki i naszych parafian z AK. W drodze powrotnej parafialne oddziały AK z naszego dekanatu, odwiedziły sanktuarium św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu, gdzie zawierzyły siebie, swoje rodziny, naszą ojczyznę, Unię Europejską przed wyborami do parlamentu europejskiego i cały Kościół opiece Patronów naszej diecezji, by ostatecznie - w ramach integracji i współpracy - spotkać się i umacniać swoją wiarą i życzliwością, przy wspólnym dekanalnym grillowaniu w pobliżu pustelni świętych Ojców chrześcijaństwa w Polsce. Zachęcamy aktywnych i świadomych swojej chrześcijańskiej tożsamości parafian do wzmocnienia szeregów Akcji Katolickiej w naszej parafii!

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej tutaj oraz tutaj