W niedzielę, 12 maja 2019 r. rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 60-ciolecia powstania naszej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie. Podczas każdej Mszy św., kapłani zapoznawali nas z historią powstania naszej parafii i kościoła. Pomógł im w tym rys historyczny, tego szczególnego czasu, opracowany przez panią mgr Barbarę Serwin. Pani Barbarze składamy serdeczne Bóg zapłać za olbrzymi wysiłek podczas pracy nad dokumentem, umożliwiający przywołanie wydarzeń z życia. sześćdziesięcioletniej już parafii.

W tym dniu, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00, w cieniu wymownej dekoracji, przypominającej styl lat sześćdziesiątych, modliliśmy się razem z wyjątkowymi gośćmi. Szczególnym akcentem uroczystej Eucharystii, była obecność osób, które jako pierwsze w parafii przyjęły I Komunię św. 60 lat temu. Po Mszy św. można było obejrzeć zdjęcia z tamtych lat, wkomponowane w tworzącą szczególny klimat dekorację kościoła tamtego okresu. Następnie - jak 60 lat temu po I Komunii św., - w obecnym budynku plebanii, odbyło się okolicznościowe spotkanie.

U progu Jubileuszu 60–ciolecia naszej parafii i kościoła zachęcamy wszystkich wiernych do głębszego zapoznania się z całym rysem historycznym powstania naszej Wspólnoty na stronie internetową parafii.

[Samodzielna parafia była marzeniem i pragnieniem naszych dziadków i ojców. W akcie erygującym w maju 1959 roku tak napisał Ks. Biskup Jan Stepa: "Mieszkańcy Słotwiny, osiedla zgrupowanego wokół stacji kolejowej, odczuwając potrzebę własnego kościoła, wybudowali jeszcze w roku 1944 kaplicę murowaną mogącą pomieścić ok. 150 osób.(...) W 1952 roku dobudowano do dawnej kaplicy obszerną nawę główną. Obecny kościół może pomieścić ok. 600 osób i jest wyposażony w najkonieczniejsze urządzenia, przedmioty i paramenta liturgiczne.(…) Po rozważeniu tych okoliczności, mając na uwadze duchowe dobro tamtejszej ludności, po wysłuchaniu zdania naszej Kapituły Katedralnej na większą chwałę Bożą i pożytek wiernych, niniejszym aktem erygujemy na terenie obecnej parafii Brzesko, Jasień i Jadowniki samoistną parafię Słotwina, przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej..."] – źródło: akt erygujący Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia