Aktualności


"(...) Raduj sie ziemo,
opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków poczuj,
że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!(...)"
/ Orędzie wielkanocne /

Rok 2019 Zyczenia Wielkanocne

W Zmartwychwstaniu Chrystusa dokonało się nasze zbawienie. Jezus mówi nam "Oto wszystko czynię nowe" (Ap 21,5). Przesłanie to napełnia nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją, że przez pusty grób staliśmy się prawdziwie dziećmi Bożymi i została nam otwarta brama do niewyczerpanego źródła nowego życia, z którego możemy obficie zaczerpnąć dzięki bezgranicznej miłości Boga, która wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania.

Niech prawda o zmartwychwstaniu nieustannie kreśli szaroką perspektywę celowości naszego istnienia: Niech ukorzeni w niej tchnienie wieczności, niweluje nasze lęki przed przyszłością, nicością i śmiercią. Niech buduje wspólnotę nadprzyrodzonej nadziei, która łączy nas z ludźmi i z Bogiem oraz pozwala przezwyciężać samotność i niepewność.

W tegoroczną Uroczystość Paschalną życzymy wszystkim naszym Parafianom i przybyłym Gościom wielu nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Pana, abyśmy – umocnieni Jego darem niezwyciężonego życia – nie tylko odczuwali płomień żywej wiary w naszych sercach, ale byśmy potrafili rozniecać ten płomień wiary w sercach naszych bliźnich. Niech blask, który bije od Zmartwychwstałego opromienia Wasze życie, przepełniając je wzajemną miłością i radością

Wasi Duszpasterze
wraz z członkami grup parafialnychDrodzy Parafianie!

W tym roku mija 60 lat od powstania naszej parafii. Przygotowujemy się duchowo do uczczenia tej ważnej rocznicy. W 1959 roku założono księgi metrykalne, kościół uzyskał pełne uprawnienia do bycia niezależną parafią - parafią pw. MB Częstochowskiej

Od tej chwili kościółek stał się NASZYM DOMEM. Zmieniał się przez te lata – powiększył, wypiękniał - jest naszą perełką. Ale o ten DOM, tak jak o każdy musimy dbać – pilnować, by następne pokolenia przejęły cały ten dobytek duchowy i materialny parafii.

W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba zakonserwowania i wymalowania dachu o powierzchni 1500 m2. Koszt tej pracy specjalistyczna firma określiła na ok. 50 tys. zł. Jest to duża kwota, lecz ośmieleni dobrocią i ofiarnością was parafian oraz ufni w opiekę naszej Słotwińskiej Maryi zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe niezbędnej inwestycji.

Datki na ten cel będą zbierane jak dotychczas w drugą niedzielę każdego miesiąca na tacę. Można również składać do kopert, imiennie czy anonimowo. Można również wpłacać na konto parafii, które jest podane na stronie internetowej parafii. Nie określamy kwoty. Niech to będzie według uznania. Każdy chętny może również złożyć ofiarę w formie darowizny na konto parafii, pobierając specjalne druki które są już przygotowane i znajdują się na stoisku z prasą katolicką. Darowiznę na cele kultu religijnego będzie można odliczyć od podatku w 2020 roku.

Ufamy, a właściwie jesteśmy pewni, że jak zawsze parafianie w Słotwinie okażą swoją hojność i wspólnie uda się nam zakonserwować i odnowić dach naszego kościoła – naszej słotwińskiej perełki, która jak napisał ks. Stanisław Pękała w Kronice Parafialnej "urzeka harmonią linii, prostotą stylu i ciepłem wnętrza".

Bóg zapłać!

W niedzielę, 19 maja 2019 r. odbyła sie w naszej parafii I Komunia św. Dla Ani, Kingi, Eryka, Dawida i Roberta, uczniów klasy 3, Msza św. o 11. 00 w naszym słotwińskim kościele, była wyjątkową chwilą. Pięcioro dzieci, w tym dwoje zamieszkujących obecnie w Anglii, przyjęło po raz pierwszy do swoich serc Pana Jezusa. W tym dniu, również dla niech, Eucharystia nabrała pełnego wymiaru ofiary Chrystusa. Po katechezach szkolnych, comiesięcznych spotkaniach, pierwszej spowiedzi św. dzieci z wielkim przejęciem i zaangażowaniem modlitewnym przyjęły Ciało Chrystusa. W obecności: ks. Proboszcza Kazimierza, który przewodniczył uroczystej liturgii, ks. Andrzeja, rodziców, chrzestnych, rodzin i znajomych czynnie włączyły się w ofiarę Mszy świętej, prowadziły modlitwę wiernych, a w uroczystej procesji złożyły Dary Ofiarne oraz uroczyście dziękowały Panu Jezusowi po przyjęciu Komunii św. Dzieci z kwiatami w dłoni, podziękowały również kapłanom oraz rodzicom, za przygotowania, piękny wystrój świątyni i obecność z nimi w tym wyjątkowym dla nich dniu. Na zakończenie uroczystości otrzymali pamiątkowe obrazki i chlebki, aby umiały się dzielić z innymi chlebem, ale przede wszystkim Chrystusową miłością.

"Oto był dzień, który dał nam Pan!" A my módlmy się w intencji tych dzieci, aby Matka Boża Częstochowska Słotwińska Pani, patronka parafii wypraszała dla nich i ich rodzin obfite łaski Boże w tym szczególnym roku jubileuszowym 60-lecia powstania naszej parafii i kościoła.

 

W niedzielę, 19 maja 2019 r., w 99 rocznicę urodzin Jana Pawła II, w naszym kościele po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się koncert promujący płytę "Jesteś wśród nas. – Nieidealni dla Jana Pawła II". Płyta została w całości sfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej w ramach realizowanego projektu: „Promocja obszaru Podgórza poprzez wydanie płyty chórku działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej w kościele MB Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie". Nasza Parafia była jedną z dwóch parafii partnerskich, w której odbyła się promocja płyty. Trzy z dziesięciu utworów, związanych z życiem wielkiego Polaka, dwudziestoosobowy chórek wykonał w czasie Mszy św. Pozostałe utwory zaprezentowano podczas koncertu, który prowadzili: pani Anna Cabała i pan Tomasz Put. Wykonanie każdej piosenki, poprzedzone było rysem jej powstania. Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem i wrażliwością wykonywali kolejne utwory, a licznie zgromadzeni wierni, przysłuchując się ich śpiewom, niejednokrotnie ocierali łzę. Były momenty, aby wspólnie zaśpiewać fragmenty piosenek, nad czym czuwał jeden z opiekunów muzycznych (aranż instrumentalny), a w tym dniu także dyrygent, pan Jakub Kądziołka. Nie obeszło się również bez podziękowań tym wszystkim dzięki którym ta płyta została wydana oraz bis-u, a po nim wspólnej modlitwy poprowadzonej przez ks. Andrzeja. Karolina Cabała - założycielka chórku, może być dumna z siebie i swoich podopiecznych. Podziękowania należą się także panu Konradowi Borowcowi, który długie godziny przeznaczał na szlifowanie wokalu młodych wykonawców. Po zakończeniu koncertu wszyscy obecni, zarówno członkowie chórku "Nieidealni" jak i słuchacze z uśmiechem i w radosnym nastroju wracali do swoich domów z płytą "Jesteś wśród nas" w dłoni. Dzięki ludziom zaangażowanym w projekt, wiele osób może nieodpłatnie otrzymać płytę z piosenkami, które nuciły, nucą i miejmy nadzieję będą nuciły przyszłe pokolenia. Wszystkim, dzięki którym to trudne dzieło zostało zrealizowane składamy serdeczne Bóg zapłać. Niech Ojciec św. Jan Paweł II wstawia się za Nimi i spoglądając z GÓRY prosi Boga, aby wspomagał ich talenty!

Czytaj więcej tutaj. Zobacz film oraz zdjęcia tutaj, tutaj lub tutaj

 

W sobotę, 18.05.2019 r. na Jasnej Górze, odbyło się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Na placu pod Szczytem modliło się ok. 30 tys. osób - koordynatorów grup, liderów, animatorów, członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym i innych grup charyzmatycznych. Także nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Tabor" wraz z księdzem Proboszczem Kazimierzem na czele włączyła sie w tę modlitwę. Tematem tegorocznego spotkania była jedność wszystkich ruchów charyzmatycznych. "Czuwanie to odpowiedź Odnowy w Duchu Świętym na apel papieża Franciszka - 'budowanie Charis', aby wszystkie osoby, które doświadczają odnowy charyzmatycznej, zmierzały coraz bardziej ku jedności niekoniecznie strukturalnej, ale jedności braterskiej, że znamy się, że współpracujemy, że się lubimy, że wiemy coś o sobie”. Punktem centralnym dorocznego Czuwania była Msza św. odprawiona o godz. 17.00. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, od wielu lat związany z katolicką Odnową w Duchu Świętym. "Przyjechaliśmy tutaj, aby napełnić serca, aby napełnić myśli, aby odnowić siły, przyjechaliśmy tutaj, aby otwierać się na Ducha Świętego" – mówił w homilii bp Andrzej Siemieniewski. Przypomniał zgromadzonym, że Dziełem Bożym jest przede wszystkim głoszenie Dobrej Nowiny przypominając zgromadzonym słowa Pana Jezusa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Idźcie i nauczajcie". Śpiewy przez cały dzień animował zespół "Poczekalnia Pana Boga" z Chmielnika w diec. kieleckiej.
Napełnieni Duchem św. i wzmocnienie słowami kapłanów, zobligowani ich przesłaniem, wróciliśmy do Brzeska, aby podzielić się z innymi parafianami, otrzymanymi Darami.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

 

W dniu 18 maja 2019 r. wśród 200 parafii z naszej tarnowskiej diecezji, które przyjechały do Starego Sącza, by przy ołtarzu papieskim "powitać św. Jana Pawła II", znalazła się także delegacja z naszej Słotwińskiej parafii. W 99 rocznicę urodzin naszego Wielkiego Świętego Rodaka, na początku peregrynacji relikwii i obrazu św. Jana Pawła II, odbyła się pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wzięło w niej udział ok. 2000 osób, przedstawicieli parafii, w których znajdują się parafialne oddziały AK. Nie zabrakło wśród nich także parafii z brzeskiego dekanatu, jaki i naszych parafian z AK. W drodze powrotnej parafialne oddziały AK z naszego dekanatu, odwiedziły sanktuarium św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu, gdzie zawierzyły siebie, swoje rodziny, naszą ojczyznę, Unię Europejską przed wyborami do parlamentu europejskiego i cały Kościół opiece Patronów naszej diecezji, by ostatecznie - w ramach integracji i współpracy - spotkać się i umacniać swoją wiarą i życzliwością, przy wspólnym dekanalnym grillowaniu w pobliżu pustelni świętych Ojców chrześcijaństwa w Polsce. Zachęcamy aktywnych i świadomych swojej chrześcijańskiej tożsamości parafian do wzmocnienia szeregów Akcji Katolickiej w naszej parafii!

Zobacz zdjęcia, czytaj więcej tutaj oraz tutaj

 

W niedzielę, 12 maja 2019 r. rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 60-ciolecia powstania naszej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie. Podczas każdej Mszy św., kapłani zapoznawali nas z historią powstania naszej parafii i kościoła. Pomógł im w tym rys historyczny, tego szczególnego czasu, opracowany przez panią mgr Barbarę Serwin. Pani Barbarze składamy serdeczne Bóg zapłać za olbrzymi wysiłek podczas pracy nad dokumentem, umożliwiający przywołanie wydarzeń z życia. sześćdziesięcioletniej już parafii.

W tym dniu, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00, w cieniu wymownej dekoracji, przypominającej styl lat sześćdziesiątych, modliliśmy się razem z wyjątkowymi gośćmi. Szczególnym akcentem uroczystej Eucharystii, była obecność osób, które jako pierwsze w parafii przyjęły I Komunię św. 60 lat temu. Po Mszy św. można było obejrzeć zdjęcia z tamtych lat, wkomponowane w tworzącą szczególny klimat dekorację kościoła tamtego okresu. Następnie - jak 60 lat temu po I Komunii św., - w obecnym budynku plebanii, odbyło się okolicznościowe spotkanie.

U progu Jubileuszu 60–ciolecia naszej parafii i kościoła zachęcamy wszystkich wiernych do głębszego zapoznania się z całym rysem historycznym powstania naszej Wspólnoty na stronie internetową parafii.

[Samodzielna parafia była marzeniem i pragnieniem naszych dziadków i ojców. W akcie erygującym w maju 1959 roku tak napisał Ks. Biskup Jan Stepa: "Mieszkańcy Słotwiny, osiedla zgrupowanego wokół stacji kolejowej, odczuwając potrzebę własnego kościoła, wybudowali jeszcze w roku 1944 kaplicę murowaną mogącą pomieścić ok. 150 osób.(...) W 1952 roku dobudowano do dawnej kaplicy obszerną nawę główną. Obecny kościół może pomieścić ok. 600 osób i jest wyposażony w najkonieczniejsze urządzenia, przedmioty i paramenta liturgiczne.(…) Po rozważeniu tych okoliczności, mając na uwadze duchowe dobro tamtejszej ludności, po wysłuchaniu zdania naszej Kapituły Katedralnej na większą chwałę Bożą i pożytek wiernych, niniejszym aktem erygujemy na terenie obecnej parafii Brzesko, Jasień i Jadowniki samoistną parafię Słotwina, przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej..."] – źródło: akt erygujący Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia

 

W czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 18.00 nasza parafia, wraz z innymi brzeskimi parafiami, wzięła udział w trwającym cały tydzień odpuście ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Szczepanowie. Pod przewodnictwem ks. Abpa Henryka Nowackiego oddaliśmy cześć naszemu Wielkiemu Patronowi przez udział w uroczystej celebrze Mszy św. i ucałowanie relikwii. Modliliśmy sie o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii, a także o wytrwałość powołanych na tej szczególnej drodze służby Bogu i Kościołowi. Niech każdy z nas, na wzór św. Stanisław Biskupa i Męczennika, odważnie przyznaje się do Boga i zasad moralności ewangelicznej, by Bóg był uwielbiony przez nasze życie i naszą śmierć.

Czytaj więcej

 

2 i 4 maja 2019 r., dzieci i młodzież, szczególnie zaangażowane w życie naszej parafii, wzięły udział w wycieczce rowerowej i zajęciach sportowo – rekreacyjnych, w ramach projektu "W zdrowym ciele, zdrowy duch - aktywność ruchowa gwarantem rozwoju fizycznego i intelektualnego młodego pokolenia". Bez przeszkód pokonaliśmy trasę z Brzeska do Borzęcina. Tam, na obiekcie sportowym KS Sokół oraz w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, pod wprawnym okiem animatorów, instruktorów i trenerów, stanęliśmy w szranki w różnych dyscyplinach sportowych. Dużo frajdy dostarczyły nam m.in.: kolejka tyrolska, ścianka wspinaczkowa, park linowy, przejażdżki quadem oraz możliwość jazdy na kucyku. Nie obeszło się również bez rozegrania meczu piłki nożnej, ku uciesze "męskiej" części uczestników i meczu koszykówki. Dla wytrwałych biegaczy, sprawdzianem ich umiejętności był bieg terenowy z torem przeszkód. Pod bacznym okiem instruktorów niektórzy z nas pokonywali przeszkody terenowe na quadach. Wspólny obiad, a wieczorem posiłek z grilla, dostarczył tak potrzebnych sił, aby sprostać postawionym nam zadaniom. Trzeba jasno powiedzieć, że ten czas spędzony na świeżym powietrzu nie tylko nas bardziej zintegrował, rozwinął naszą tężyznę fizyczną, ale zmusił nas do kreatywnego i logicznego myślenia, jak zdobyć określony cel nawet w ekstremalnych okolicznościach. Z wyprawy wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń, sił i pozytywnej energii do dalszej pracy i służby.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej i Powiatowi Brzeskiemu za dofinansowanie projektu oraz opiekunom, rodzicom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji naszej wycieczki.

Zobacz zdjęcia

 

W dniach 23 i 24 kwietnia 2019 r. dzieci i młodzież zaangażowana w życie muzyczne naszej parafii, po serii prób i przygotowań, wzięła udział w sesji nagraniowej płyty pt. "Jesteś wśród nas. – Nieidealni dla Jana Pawła II", dedykowanej naszemu Wielkiemu Rodakowi. W ramach projektu: "Promocja obszaru Podgórza poprzez wydanie płyty Chórku 'Nieidealni' działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej w kościele MB Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie" wyjechaliśmy do Krakowa do Studia Nagrań Gamma przy placu Lasoty 8 na Podgórzu, by przeżyć fantastyczną przygodę z muzyką w tle. Na pobliskim kopcu Krakusa odbywało się wtedy także tradycyjne Święto Rękawki, gdzie powstała rekonstrukcja osady słowiańskiej i odbywał się jarmark historyczny, na którym także w przerwie uczestniczyliśmy na ile czas pozwolił. W ramach obiadu zamówiliśmy pizzę, która przy takim intensywnym wysiłku smakowała jak żadna inna. Za te niezapominanie chwile dziękujemy opiekunom i sponsorom tego wydarzenia.

Zobacz więcej tutaj oraz tutaj. Zobacz zdjęcia

 

Polecamy

  • "Słotwińska Pani - Historia Parafii Brzesko Słotwina"

    Książka jest dostępna i można ją nabyć w naszym Kościele.

Znajdź na stronie

Phoca Gallery Search Plugin
Przeszukuj - Artykuły